Disktrikslegen og kommunelegen på samme kontor!

Kollega Pål skal ha ett år permisjon og vi har fått inn en vikar. Det er litt morsomt å presentere han her fordi han er en aktiv «konkurrent» til min blogg. Han er kommuneoverlege i Karmøy kommune og skriver bloggen «Distriktslegen». Derfor er det lett å

Dag-Helge Rønnevik

Dag-Helge Rønnevik

presentere han. Du kan jo bare følge denne linken!

Dag- Helge Rønnevik og jeg har fulgt hverandre i bloggskriving. Det er både spennende og lærerikt å lese hvordan kolleger gjør tingene. Det er annerledes enn det jeg gjør sjøl og er fine korreksjoner til egne tiltak. Derfor har jeg fulgt bloggen hans siden den startet.

i 2015 skal vi litt mer enn bare å følge hverandres blogg. Vi skal jobbe sammen. Det betyr å bryne nesa på praktiske felles oppgaver. Fra 1 februar flytter han inn på nabokontoret og det er klart at det blir et spennende nytt år for kommunelegeteamet i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner!

Velkommen til Østlandet, Dag-Helge!