Kommunelegen må ut i verden!

Jeg synes kommuneleger skal engasjere seg utenfor egen kommune! Jeg har skrevet masse om hva jeg gjør som kommunelege, hvordan vi gjør det og engasjementet som kommunens medisinske rådgiver. Hverdagen påvirkes av mange forskjellige situasjoner, forhold, organisasjoner og tjenester hvor ikke kommunen er representert. Vi må inn der. De trenger alle sammen kunnskap og meninger fra kommunen(e). Derfor har jeg engasjert meg i alt fra styreverv i frivillig organisasjon, samhandlingmøter med helseforetak til møter og grupper inne i de statlige tjenestene.

Kunnskapssenteret har et fagråd som jeg ble spurt om jeg ville være med i. Jeg sa ja under tvil. Hva kan jeg bidra med i denne kunnskapens høyborg?

Kunnskapens høyborg

Kunnskapens høyborg

På vei trappene til Kunnskapssenteret får jeg litt følelsen av at dette er en borg til beskyttelse av kunnskapen vi i helsetjenesten trenger. Her forvalter de masse kunnskap! Kunnskapssenteret skal fremskaffe, analysere, formidle og støtte bruk av god kunnskap for utvikling av tjenestene. Se mer om Kunnskapssenteret her. De følger også opp kvaliteten på helsetjenester bla med å gi ut oversikt over kvalitetsindikatorer på sykehusene. Du kan se oversikt over 30 dagers overlevelse i norske sykehus. Du kan også se undersøkelser med pasientenes erfaringer. Noe av det viktigste de gjør er å lage oppsummeringer av forskning innen helseområdene som er gjort i hele verden.  Dette er jo arbeid som ligger ganske langt vekk fra en kommuneleges

Kunnskapssenterets hovedinngang

Kunnskapssenterets hovedinngang

hverdag?

På vei inn mot Kunnskapssenterets hovedinngang blir jeg alltid litt imponert over den gamle gedigne stilen. Jeg har vært medisinstudent her en kort periode da dette var inngangen til Kvinneklinikken. Rikshospitalets fødeavdeling. Nå er det altså gjort om til et stort kontorbygg som bla rommer Kunnskapssenteret.

Her møtes også Kunnskapssenterets fagråd noen ganger i året. Fagrådet består av fagpersoner fra mange forskjellige fagområdet innen helsevesenet. Fra Høyskoler, universitet, legespesialiteter, sjukehus og kommuner. Ei gruppe for å diskutere utfordringer, utvikling, strategier eller bare kunne si meninga vår om sider av Kunnskapssenterets drift.

Hovedgrunnen til at jeg sa ja til å være med er at jeg mener jeg kan komme med innspill og synspunkter fra virkeligeheten hvor menneskene lever, ute i kommunene. Forskning, kvalitet og utvikling av tjenester i helsevesenet skal alltid utføres til beste for innbyggerne, som oftest pasienter, som bor, jobber og lever i en kommune. Heldigvis er vi to fra kommuner som sitter i fagrådet.

Kunnskapssenteret er stort, komplisert og sammensatt. Jeg var redd dette rådet bare ville være et «supperåd» hvor vi pratet og diskuterte uten at det ville kunne ha noen konsekvens. Jeg rygger gjerne ut av slike situasjoner når jeg oppdager det! Sånn ble det jo slett ikke! Dette er ei gruppe med motiverte fagfolk og vi oppdaget fort at våre meninger ble tatt på alvor. Litt «starstruck»

Kunnskapssenterets fagråd

Kunnskapssenterets fagråd

må jeg innrømme at jeg tenker med om mer enn en gang før jeg sier noe inn i gruppa, men har oppdaget å bli lyttet på med like stor interesse som hun fra universitetet eller han fra spesialistavdelingen på et stort sjukehus.

Deltakelse i et slikt forum har jo også en bivirkning jeg suger til meg med glede! Jeg lærer masse, får informasjon om forskningsnyheter og om hvordan de andre fagområdene tenker og fungerer. Det er jo verdt møtene i seg sjøl!

Altså: jeg mener kommuneleger må engasjere seg og delta i aktiviteter i andre deler av samfunnet vårt enn bare innad i kommunen. Vi må bidra med den kunnskapen vi er best på; nemlig kunnskap om kommunale tjenester og hvordan helsevesenets fungerer nærmest der pasientene bor. Uten vår kunnskap og kjennskap til faktiske forhold ute i kommunene kan fort sentrale instanser gå veldig feil i sitt arbeid rettet ut mot helsetjenestene og innbyggerne.

Så når jeg sitter der blant alle disse svært vise menneskene trøster jeg meg med et gammelt svensk ordtak: «Å vite at man ingenting vet, er virkelig visdom».

One thought on “Kommunelegen må ut i verden!

Kommentarer er stengt.