Vil du blivet noget må du lære noget

Noen ganger leser jeg bare noe som får det til å klikke på plass i hodet mitt! Jeg har jobbet med å lage folkehelseplan i begge kommunene jeg jobber i. Folkehelseloven bestemmer at vi skal undersøke og følge opp hva som kan være viktige forbedringsområder i kommunen. I begge Eikerkommunene har vi mange ungdommer som slutter før de har fullført videregående skole. I forslagene til folkehelseplan for begge kommuner er øverste prioriterte tiltak arbeidet med å øke trivsel, forebygge mobbing og finne tiltak som gjør at barn synes det er morsomt og interessant å gå på skolen.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk på høgskolen i Hedmark. Han har skrevet en kjempegodt innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening med overskriften: «Skolens betydning for det videre livsløpet». Hele artikkelen er en meget godt begrunnelse for å fokusere folkehelsearbeidet i våre kommuner på barna. Barnehagen og grunnskolen.

Les artikkelen! Her noen gullkorn jeg mener er viktigst fra Nordahls artikken:

» Dagens foreldre kan være helt sikre på én ting – at barna deres kommer til å måtte leve av skolegangen sin. Barnas videre utdanning, arbeidsdeltakelse, helse og sosiale deltakelse er avhengig av hvordan de mestrer skolen»

«Av dem som ikke kommer gjennom videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse, er om lag 20 % i Nav som 25-åringer.»

«Livsløpet avgjøres ikke først og fremst i den videregående opplæringen – det er grunnskolen som er marginaliseringsgeneratoren i samfunnet.»

«Videre vet vi at kun 13 % av dem som går ut av grunnskolen i Norge med lavere karakterer enn 3 i gjennomsnitt, mestrer videregående opplæring»

«Om vi fikk 100 ekstra ungdommer gjennom videregående opplæring og inn i arbeidslivet, ville besparelsene være på 40 millioner kroner per år i 42 år.»

«Læring gir opplevelsen av å være del av et fellesskap, og mestring gir motivasjon og lyst til å lære mer.»

«Aldri tidligere har læreren vært viktigere for de unges fremtid enn i dag. I skolen foregår det mye lærings- og helsefremmende arbeid, og når lærerne lykkes, er skolen utvilsomt den viktigste forebyggende arenaen i samfunnet».

Dette synes jeg er så godt skrevet om begrunnelsen til at vi i våre kommuner må satse på barnehage og skoler for å bedre nesten alle sider av folkehelsa til vår befolkning! Det viser det lange strekket vi må jobbe i for å utligne sosiale forskjeller og bidra til at dagens barn kan unngå mange av de sosiale, psykiske og fysiske helseplagene vi ser i befolkningen idag!

Det er desidert den viktigste artikkelen i Tidsskriftet på lenge sjø om det står bakerst i siste utgave (på side 2224!)