BeredskapsOverlegepermisjon – uke 1

Hvor blei den uka av da? Første uka i min andre periode med overlegepermisjon ble en blanding av planlegging og vanlige jobboppgaver…  Denne måneden skal jeg jobbe med helseberedskap; planverket, ROS analysen og DSB-CIM (Vet du ikke hva det er så følg linken)

Jeg har beregnet å sitte på kontoret å jobbe med dette og noe hjemme. Først og fremst må jeg lese meg opp på lovverk, forskrifter og veiledere før jeg går løs på de planene vi har. Jeg har som mål å revidere helseberedskapsplanene for begge kommunene og planene «under» disse (smittevernplan, pandemiplan, tuberkulosekontrollprogram, infeksjonskontrollprogram for institusjon). Vi har allerede fokus på EPS plan (Evakuerings og Pårørende Senter). Tror du jeg rekker det på en måned? Lite

Operativ leder sanitet er en beredskapsoppgave

Operativ leder sanitet er en beredskapsoppgave

sannsynlig.

Det mest spennende er at vi har en ivrig og kjempeflink beredskapskoordinator i Nedre Eiker som er godt i gang med ROS for kommunen. Morsomt å samarbeide og lese kritisk gjennom det han skriver. I Øvre Eiker har de også strammet opp organisasjonen og personal har nå en som skal jobbe med dette. Det er flott når kommunen prioriterer å få beredskapssystemene «på stell». Jeg mener dette er veldig viktig, spennende og interessant.

Det er bare det at når man er på kontoret kommer det jo folk innom (så flott! Det er jo det jeg egentlig vil!), spørsmål må besvares, noe fikses, kontoret i Nedre Eiker flyttes (Ja jeg var flyttegutt et par timer også!). Ikke minst var det et utvidet ledermøte i Helse og Omsorg med informasjon om omstillingsprosessen jeg bare måtte få med meg!

Jeg fikk jo planlagt litt framover, møtt beredskapskoordinator i Nedre Eiker og begynt en kritisk gjennomlesning av hans forslag til ROS analyse for kommunen. Han er kommet til beskrivelse av forskjellige risikoscenarier. Spennende! Hvis du tenker at de må ha med seg faren for storflom så er vi helt enig med deg.

Beredskap er viktig på mange plan i en kommune. Jeg mener det er en av de viktigste områdene vi jobber med :

  • Vi må opparbeide erfaring og kunnskap om hvordan vi skal jobbe under kriser og situasjoner som krever mer enn det vår vanlige kommuneorganisasjon klarer til vanlig.
  • Vi må sikre innbyggerne våre og forebygge hendelser som kan bli til katastrofer
  • Vi må legge planer både for å kunne forebygge, men også tiltak hvis det verste skjer.
  • Katastrofer kommer alltid uventet og på områder man ikke hadde tenkt. Jeg er veldig opptatt av at nøkkelpersonene i kommunen kan sin oppgaver og roller i en uventet og overraskende katastrofe
  • Dette arbeidet dreier seg om alt fra areal og samfunnsplanlegging til praktiske oppgaver ved vaksinasjon. Her er du mye å ta fatt i!

Så jeg har tenkt å få litt oversikt, kanskje rullere de viktigste planene . Jeg håper planverket er så robust at det ikke skal så mye til. Aller helst vil jeg prøve å få kommunene til å arrangere en eller annen form for øvelse. Eller være med på en.