Kommuneoverlegen i kommunalt planarbeid!

Helsevurderinger i planarbeid mener jeg er noe alle kommuner må få gjennomført. Det er bla. derfor jeg mener det er lurt å organisere kommuneoverlegen i planavdelingen / samfunnsutviklingsavdelingen. Kommuneoverlegen har en kompetanse og en funksjon i kommunen som alle planavdelinger burde etterspørre! Det er selvfølgelig også fordi jeg jo er kommuneoverlege, men jeg har også mange års erfaring med å jobbe i en seksjon for samfunnsutvikling hvor jeg daglig er sammen med planleggere, byggesaksarbeidere og andre ansatte i avdelingen. Det er spennende og ikke minst utviklende for meg som samfunnsmedisiner. Perpektivene blir utvidet og jeg kan se mitt eget fag i langt videre sammenheng enn kun innen helse og omsorgs etaten.

Ivrig samling planleggere og helsearbeidere

Ivrig samling planleggere og helsearbeidere

Jeg var nylig på en samling for folkehelsekoordinatorer, planleggere og andre som arbeider med kommuneplan og folkehelse. Veldig hyggelig å se folk jeg jobber med i forkjellige sammenhenger. Jeg fikk med meg en del nye poenger og en god del bekreftelser på hva jeg har ment en stund. Spesielt hadde vi en god forelesning med en statistiker fra Statistisk Sentral Byrå. «Tabellbyrået» het de før. Så typisk! Han viste mange eksempler på hvor vanskelig statistikk kan være og alle fallgruvene som finnes. Han viste hvor viktig det var å være sikker på at tall var sammenlignbare og viste noen gode eksempler på hvordan man kan vri sannheten ved hjelp av statistikk. Dette er en av hovedgrunnene til at jeg mener vi ikke skal lage egne statistiske oversikter i kommunen når vi lager plan for folkehelse og rullerer kommuneplanen!

Andre viste til viktigheten av at befolkningen ble hørt når man skulle lage planer. Det er jeg veldig enig i, men slett ikke så lett å få til. Vi har jobbet med dette i Øvre Eiker kommune i mange år og opplever at det slett ikke er lett å nå ut til folk. Det er ofte spesielt interesserte som møter og melder tilbake. Spørsmålet er om de da representerer folk generelt eller bare egen interesser? Hvor stor vekt skal man legge på de få som møter opp? Det er langt lettere når det kommer mange tilbakemeldinger.

Sjøl reagerte jeg på at det legges for mye vekt på «kunnskapsbasert viten». Kunnskapsbasert viten er et av våre viktigste verktøy, men jeg mener vi er nødt til å legge stor vekt på mer allmenn kunnskap og kjennskap til kommunen, erfaringskunnskap. Også innen samfunnsmedisin finnes lite kunnskapsbasert viten. Da kan det lett bli at vi fokuserer for mye på bare det lile området det er fokusert på og overser de store områdene utenfor.

Kunnskapsbasert viten kan være å kun lete under lampelyset!

Kunnskapsbasert viten kan være å kun lete under lampelyset!

Jeg reagerte også på at vi måtte får mer «Kunnskapsbasert politikk». Politikk må ikke fortape seg i forskning det vi mener er kunnskapsbasert. Politikere skal være folks stemme. De skal legge vekt på følelser, holdninger og meningen som finnes der ute i befolkningen. Kunnskapsbasert vitenskap er kun et av mange innspill til grunnlaget for politikernes vedtak, mener jeg.

Heldigvis hadde arrangørene lagt opp til diskusjoner. Som vanlig var de vanskelig å stoppe. Her møtte mange engasjerte med mange meninger. Honør til seminarlederne som hadde lagt det opp slik og som fikk deltakerne til å presentere gullkornene sine!

Folkehelsegullkorn fra Hallingdal

Folkehelsegullkorn fra Hallingdal

Og bare så det er sagt. Jeg skriver om dette fordi jeg mener slike samlinger er svært viktige å delta på for kommuneleger!

Gullkorn fra planleggersiden: Det som fremmer folkehelsa er jo det samme vi kaller attraktivitet.
Jeg stemmer for at vi heller bruker sånne begreper og forteller befolkningen at det er kjempeviktig å bygge videre på aktiviteter som er attraktive for lokalmiljøet isteden for å presse på dem helsebegrepet Folkehelse..