Husmaling og kommunelegeberedskap

Kommuneleger tar ikke ferie eller fri. De sover aldri og er tilgjengelige alltid. Nærmere supemann eller superkvinne kommer du ikke, ser det ut til. Vi tar telefoner i fritida og spretter opp av senga når nødetater, inkludert rådmann og ordfører, ringer.

Jeg har levd i den virkeligheten hele min karriere som kommunelege. Det er blitt en livsstil. En måte å leve på som krever en særs tilpasningsdyktig og tålmodig familie!

Sjøl om vi er to kommuneoverleger som dekker kommunelegefunksjonen for våre to kommuner klarer vi slett ikke være tilstede på jobb hele tida. Noen ganger har vi fri samtidig. Vi passer allikevel på at en av oss alltid er tilgjengelig. Vi ønsker sterkt å være tilgjengelige i beredskapssammenhenger og selvfølgelig var vi aktive da Helsedirektoratet sendte ut terrorvarsel på bakgrunn av PSTs vurdering av terrortrusselen tidligere i sommer. Når Helsedirektoratet, med Folkehelsetilsynet, ønsket en plan for hvordan vi skulle følge opp drivere av grisefarmer hvor det ble påvist MRSA bakterier svingte kollega Pål seg rundt og laget planen. Vi var klar til å håndtere det midt i ferien vår. Vi følger opp overfor legevakt, men også bekymrede innbyggere som opplever akutte situasjoner som kan være en helseplage. For dem sjøl, naboer eller familie. Når vi ikke er på jobb må vi improvisere og løse problemene som oppstår så godt vi kan via telefon, sms, epost og, ikke minst, hjemmekontorløsning for datasystemene våre.

Kort og godt vil jeg som kommuneoverlege vite hva som skjer av større hendelser i «min» kommune uansett når det skjer. Sjøl om det ikke er kollega Pål og jeg som utfører tiltak mener jeg det er viktig at vi er informert, får oversikt, og kan vurdere medisinske og faglige sider av hendelsene.

Mens jeg skriver dette ringer Bente fra hjemmetjenestene og forteller at de har problemer med trygghetsalarmene ute hos brukere i deler av Nedre Eiker. Jeg er selvfølgelig mest opptatt av brukere som må få nødvendig medisinsk oppfølging og sjekker det ut med henne. De har allerede gjort en stor jobb med å følge opp og kontakte de pasientene de mener trengere deres oppfølging. Telenor jobber på spreng for å løse problemet. Godt at vi har samvittighetsfulle og hardtarbeidende ansatte som gjør jobben! Godt at jeg blir orientert og kan bli informert hvordan det går. Jeg kan gå tilbake til familiefrokosten i ferieværet.

I alle de åra jeg har hatt en slik jobbsituasjon har det ikke vært noen stor belastning. Når jeg blir kontaktet utenfor arbeidstida føler jeg at det er viktig at jeg blir involvert. Mange henvendelser kunne nok ventet, men sånn blir det når man skal være tilgjengelig.

Kommunelegefunksjonen må dekkes 24/7 for en rekke hendelser som; akutt psykiatri, smittevern, helseberedskap og psykososiale kriser. Det er ikke det samme som at kommuneoverlegen i hver kommune må dekke disse funksjonen hele tida sjøl. Noen store kommuner har laget en egen vaktturnus, enkelte kommuner har et samarbeid om å dekke funksjonen, men de aller fleste kommunene har ikke slike ordninger enda. Vår fagforening jobber for å få til vaktordninger i kommunen eller sammen med andre kommuner.

I sommer har vi to i Eikerbygdene også hjulpet med å dekke kommunelegefunksjonen i Kongsberg. Det har gått uproblematisk og er et godt eksempel på at nabokommuner må hjelpe hverandre.

Siste ferieuka bruker jeg til å male husveggen hjemme. Mobiltelefonen er pakket inn i plast i lomma og nødnettradioen står på skrivebordet inne. Det er litt spennnende øverst oppe i stigen. Det er ikke pga beredskapen, men høyden!