Verdensdagen for fysisk aktivitet 10 mai

IMG_2677Jeg sitter aleine på fjellet og grubler mens jeg ser ut over resten av verden. Jeg har nettopp satt meg ned etter en svett tur opp bakkene. KaffeLars byr på svart turkaffe til litt kjeks mens tankene kretser rundt Helsedirektoratets nye kampanje for økt fysisk aktivitet; Dine30. Deres mål er å inspirere flere til mer hverdagsaktivitet.

Hva er det som gjør at noen ønsker å bruke tid hver dag til fysisk aktivitet mens andre slett ikke gjør det? For noen er fysisk aktivitet en del av hverdagen, mens andre slett ikke får tid til eller har lyst til å bevege seg. Helsedirektoratets kampanje skal få folks øyne opp for hvor lite aktivitet som skal til før effekten er merkbar på kropp og sinn.

Når jeg står opp på søndagen og går en tur i skauen tenker jeg ikke ett sekund på at det er godt for helsa mi. Jeg elsker høre fuglelydene, orrhanen borte på myra, lukten av våt myr og synet av spirende vekster blant gammel snø. I arbeidet med å lage en folkehelseplan gjennomførte vi en spørreundersøkelse med svar fra mange av de 240 registrerte frivillige organisasjonene i Øvre Eiker. Vi fikk mange svar om at de ikke var opptatt av folkehelsearbeid men veldig engasjerte i sine spesielle aktiviteter. Jeg tolker det slik at den positive effekten av å komme i aktivitet er et biprodukt av å være engasjert i en fritidsaktivitet. Motivasjonen er f.eks. gleden av å spille fotball eller turorientere. Ikke å forebygge helseplager som kan dukke opp om 20-30 år. Når man har en interesse som fører til fysisk aktivitet får man helsegevinsten som biprodukt.

I dag er det så veldig mye spennende og motiverende aktiviteter som slett ikke har fysisk aktivitet som grunnlag! Sterke krefter i samfunnet vårt motiverer oss til inaktivitet og kan dermed føre til dårligere helse på sikt. Hvordan får man noen som ikke er motivert til å være fysisk aktiv til å bli det? For noen er det nok å få kunnskap om hva som er lurt. Helsedirektoratets kampanje Dine30 dreier seg mye om å øke folks kompetanse om hvorfor fysisk aktivitet er viktig, hvor lite som skal til og mange gode tips og informasjon om hva man kan gjøre. Du kan selv lese det på www.helsenorge.no/dine30. Er du interessert i å finne et tilbud men ikke vet hvordan du skal få oversikt har nesten alle kommunene i vårt område etablert Frisklivsentraler som kan hjelpe deg. Det er et utrolig variert tilbud som finnes der ute med alle mulige aktiviteter som gir deg økt fysisk aktivitet! ”Sykle til jobben” er et slikt tiltak. Hvis du ikke vil tenke helsetanker så tenk konkurranse! Spenningen og gleden over å kunne slå nabolaget, en konkurrerende arbeidsplass eller kanskje være med på å slå en nabokommune gir massevis av helsegevinst!

Allikevel er det alt for mange som er inaktive til tross for at de kjenner helsefarene. Vi som jobber med helsefremmende og forebyggende helse må nok finne oss i at vi aldri vil nå fram til alle med vårt glade budskap. Det må alltid være et valg den enkelt gjør. Men det forbauser nok mange hvor lite som skal til for at man blir i mye bedre form hvis man i utgangspunktet er i dårlig form. Når man først er kommet over ”dørstokkmila” og kommet i gang med en eller annen form for økt fysisk aktivitet er det ofte at interessen for aktiviteten overtar. Da blir helseeffekten en bieffekt igjen og sjansen for at du fortsetter er mye større!

Verdensdagen for fysisk aktivitet 10 mai markeres i mange kommuner. I Eikerkommunene åpner Aktiv Eiker en ny tursti i samarbeid med diabetesforeningen og pensjonistforeningen i Øvre Eiker. Den beste markeringen av dagen er at du sjøl bestemmer deg for å innføre litt mer aktivitet i hverdagen din, eller fortsette med det du gjør hvis du som voksen er aktiv 150 minutter i uka!