Skråblikk på en Kommunelegeuke

Våren er her! Jeg har endelig kommet igang med å sykle til jobben og gleder meg bare til mandag morgen når jeg kan trille inn til rådhuset, rusle inn til dusjen for å starte dagen våken, nydusjet og motivert for ei hel ny uke. Det ble en ikke helt typisk kommunelegeuke med mer tid til kontorarbeid enn på lenge:

Mandag
Kors så fint vær! Soloppgang over Darbu på vei ned gamle Kongsbergvei på sykkel. Nydusjet inn til en times kontorarbeid som hovedsaklig består av å gå gjennom epost og korrigere Outlook kalenderen. Siden jeg jobber i to kommuner må jeg (desverre!) også ha to kalendere som jeg må samkjøre. Det blir noen ganger litt rot så å bli enig i kalendrene er en viktig start på uka.

Første møtet var samarbeidsmøte om tuberkulose. En helsesøster i hver kommune har ansvar for oppfølging av tuberkuloseprogrammet. Det dreier seg mest om kontroller av innvandrere, spesielt arbeidsinnvandrere. Før sommeren er det et stort press for å sjekke de som kommer langveisfra for å jobbe på gårdene rundt omkring bla med jordbærplukking. De to samarbeider om å laget et tuberkuloseprogram vi er pålagt å ha. Enklere å lage det likt for begge kommunene. Vi har regelmessige møter for å diskutere de vanskelige sakene og avklare praktiske rutiner.

Jeg rakk tilbake til kontoret for en prat med plansjefen om et innbyggermøte med naboene til flyplassen i Hokksund som vi har invitert til seinere i uka.

Kort prat med Marianne som jobber med miljørettet helsevern før jeg satte meg i bilen ut til et fastlegekontor. Vi har bestemt oss for at vi vil ha årlige eller halvårlige møter med fastlegene for å høre hvordan de har det og for å følge opp fastlegeforskriftens krav om oppfølging av kvalitetssikring. Kollega Pål har laget et webbasert spørreskjema som vi går gjennom for hver gang. Det gir en oppsamling av svarene og god oversikt som vi kan bruke over tid for å se utvikling.

Mandager har vi også «postmøter» hvor vi utveksler informasjon og går gjennom uka vi står foran. Deverre er vi så travle at de møtene ikke sjelden må utelates sjøl om vi opplever at de er veldig viktige for vår drift.

Tirsdag
Denne ukedagen jobber vi i Nedre Eiker. Kontor på rådhuset i Mjøndalen. Vanligvis har vi driftsmøte med leder av Helsetjenesten i den ene kommunen. Ikke denne tirsdagen.

Jeg hadde satt av tida til å jobbe med Folkehelseplanen for Nedre Eiker. Jeg er godt i gang med den i Øvre Eiker så vi klipper og limer fra den inn i Nedre Eikers. Godt å jobbe sammen med en som kan se på planen med friske og kritiske øyne. Vi holder på å skulle få en oversikt over hva som blir gjort av folkehelsearbeid internt i kommunen. Jeg utarbeider et spørreskjema til alle virksomhetslederne i kommunen. Det er spennende for erfaringen fra Øvre Eiker er at folk har veldig forskjellig syn på hva som egentlig ligger å «folkehelsearbeid». Jeg ønsker at de skal bruke en vid forståelse for å trekke dem ut av «helsetenkingen».

Jeg ble jeg jo ikke ferdig fordi jeg også måtte gå gjennom ePhorte, saksbehandlingsverktøyet i kommunen. Det er ikke bare å svar på klager om røyklukt inne på kjøpsenter. Det må også formelt føres i saksbehandlingssystemet etter at jeg har vært på befaring. Svare tilbake til klager på riktig måte.

Vi har en flink beredskapskoordinator som nå jobbet med å lage ROS analyse (Risiko Og Sårbarhetsanalyse) av beredskapen i kommunen og han har begynt på beredskapsplanene våre. Jeg følger med så godt jeg kan og brukte litt tid på å lese gjennom og kommentere. Blant annet er jeg opptatt av hvilke telekommunikasjonsmuligheter har vi i kommunen ved siden av mobilnett og fasttelefonnett. Vi har jo det nye nødnettet, har teknisk eget samband? har vi satelitt telefon, medlemmer i Norsk Radioreleliga?

Viktigst denne dagen var et prosjektgruppemøte i arbeidet med det nye Krokstad sykehjem. Jeg brukte en del tid inn i lunsjen på å gå inn på prosjektwebben og se gjennom forslagene til tegninger, referater og dokumenter. Kritisk syn på forslagene til tegninger av det store bygget er viktig for å få til best mulig løsninger. Jo seinere forslagene til endringer kommer jo vanskeligere og dyrere blir det å gjennomføre. Det ble et godt møtemed konstruktive diskusjoner.

Onsdag
Møte med sykehjemsoverlegene. Vi snakker om rent faglige ting og hvordan legene opplever samarbeidet med pleiepersonalet, endringer i driftsrutiner. Selvsagt er vi veldig opptatt av hvordan driften av KAD plassene går. (Kommunale Akutt Døgnplasser). Planlegging av sommerferieavvikling og gjennomgang av hvordan avdelingene skal takle inntak av spesielle pasienter.

Rett derfra over til Veg og Parkvesenet for å diskutere folkehelseprosjekter jeg skal være med på Endelig en rolig lunsj sammen med de andre på avdelingen!

Dagen avsluttes i møte med ett av legekontorene om utlysning av ledig fastlegehjemmel og flytting av kontoret. Slike møter må vi nesten alltid ta etter vår arbeidstid, når de er ferdige med sine pasientkonsultasjoner.

Torsdag
Vanligvis er det ukentlig fagrådmøte med kommunalsjefen for helse og omsorg i Nedre Eiker, men ikke denne dagen.

Raskt videre til eget møte om utforming av avdelingene i det planlagte Krokstad sykehjem sammen med andre fagfolk. En konstruktiv diskusjone sammen med arktitekten hvor han legger tegningene ut på bordet og vi henger ivrig over dem for å peke på fordeler og ulemper.

Bare litt lunsj før jeg piler avsted over kommunegrensa til et samarbeidsmøte med Apotek 1 som leverer multidose pakningene til hjemmetjenesten. Vi avtaler at de møter legene på AllmennlegeUtvalget for å få til en nærmere dialog. Fastlegene synes ordningen har gitt dem mye merarbeid og apoteket har flere forslag til nærere samarbeid og forenkling av rutinene. Så bra!

Pga dette møtet kommer jeg seint til møtet i Kriseteamet. Vi har regelmessige møter hvor medlemmene møter for å gå gjennom siste hendelser og ta for seg planlagte emner. En spennende diskusjon om hvordan man skal håndtere stillhet når man er ute i kriseteamoppdrag hos folk som er i sjokk og sorg. Stillhet kan oppleves vanskelig når man er sammen med andre mennesker samtidig som det er viktig å kunne være stille sammen med dem!

Arbeidsdagen var ikke over før ved 20 tida for vi hadde invitert til et åpent møte om støyen ved flyplassen i Hokksund. Informasjon fra flyklubben og fra naboer om arbeidet i et samarbeidsforum som har eksistert siste året. Vi var en 14-15 stykker. Saklig informasjon, saklig diskusjon. Konklusjonen ble at det var et godt møte.

Fredagene
har jeg som regel satt av til å jobbe med kontorarbeid eller prosjektarbeid hjemme. Hjemmkontorløsning i forhold til begge kommuner gjør at jeg stort sett kan gjøre det meste hjemmefra. Denne fredagen dro jeg imidlertid ned på kontoret bla fordi det var fellessamling for hele seksjonen med Quiz og vafler! Hyggelig å treffe alle de andre i seksjonen og ha litt tid til sosialt samvær ikke bare at vi sitter på hvert vårt kontor og nijobber.

Jeg ble ferdig med spørreundersøkelsen til virksomhetene i Nedre Eiker. Vil prøve få til en status for folkehelsearbeidet ute i kommunens tjenester. Jeg er spent på responsen!

Nå er ikke dagene så ordnet som det kan se ut her for som oftest er mobilen min nesten helt tom for strøm mot slutten av en dag. Det blir mange henvendelser på telefoner, sms og epost som avklares på mobilen. Sammen med mange henvendelser inn gjennom døra på kontoret. Jeg har prøvd å lage en nøyaktig logg over dette noen ganger, men det er så krevende og tar tid så jeg har bare klart å gjort det noen få dager.

En ikke helt typisk kommunelegeuke er ferdig. Helga er ferdig og ei ny uke venter. De er sjeldne like…..