Sykehusoverlegenes fagblad med masse samfunnsmedisin!

Overlegen 1 2014 er et fagblad som gis ut av overlegeforeningen i Legeforeningen. Overleger er stort sett ansatt i spesialisthelsetjenesten, altså på sykehus. Jeg kom over siste utgave fordi bla. direktøren i Helsetilsynet sammen med ass. direktør har skrevet om Legeforeningens samfunnsoppdrag. Så oppdaget jeg at hele nummeret har et, tvers gjennom, samfunnsmedisinsk emne! Den ene gode artikkelen om samfunnet rundt oss etter den andre!

Dette må jeg bare legge ut i bloggen. Spennende og interessant lesning om alt fra brannen i Lærdal til hva er samfunnsoppdraget for leger. Ja til og med artikkelen fra nevrologen om behandlingen av hjerneslag inneholder samfunnsmedisin (organisering av behandling).

Anbefales!

Den kan forøvrig også mange av de andre fine utgavene som du finner her.