Kommunelegeforum- samfunnsmedisinsk nettverk

I Buskerud har vi hatt et samfunnsmedisinsk nettverk for kommunelegene i noen år. Jeg mener dette er et viktig nettverk hvor vi utveksler erfaringer, lærer av hverandre og støtter hverandre i faglige utfordringer. Møtene er også et godt utgangspunkt for å ha noen å spørre mellom møtene når vi opplever vanskelige saker.

SatelliteMøtene blir ikke til av seg sjøl, men det skal lite til for å kunne etablere og gjennomføre et slikt nettverk:

 • Det må være en kontaktperson.
  Jeg har vært det i mange år. Det er lite arbeid. Det gir faktisk mer enn det koster!
 • Som kontaktperson må du ha en epostadresseliste på alle som ønsker være med. Alle innkallinger og beskjeder går elektronisk. Jeg samler også mobilnr. til alle for rask kontakt.
 • Møtested avtales fra møte til møte. Det er lurt å møtes litt forskjellige steder og delegere ansvaret for å finne møtested til den kommunelegen som er hjemmehørende i møtekommunen.
 • Antall møter i året bør være minst 4, evt med tillegg av telefonmøter, videomøter eller andre elektroniske møteformer. Vi har heldagsmøter: kl 10 – 15 (pga reisetid)
 • Møtene forberedes ved at alle deltakerne får tilsendt et forslag til saksliste og blir bedt om å melde saker.
 • Møtene bør ledes av en person. Hos oss er det jeg som kontaktperson som også leder møtene og har satt opp sakslista.
 • Sakslista er likt bygget opp hver gang. Nesten som veiledningsmøtene i samfunnsmedisin: Dvs først en kopp kaffe og kort velkomstprat Så «runden» hvor hver deltaker tar opp ett kanskje to aktuelle temaer man er mest opptatt av i hverdagen. De andre bidrar i diskusjon rundt emnene. Dette tar ofte mye av første halvdel av dagen.
  Andre halvdel av møtedagen setter vi av til innmeldte saker hvor de som har meldt inn saken presenterer den til diskusjon. Eller vi får inn fagpersoner utenfra.
 • Vi fører ikke referat fra møtene.
 • Møtet avsluttes med å avtale neste møtetidspunkt, evt med forslag til nye emner til sakslista.
 • Mellom møtene har vi etterhvert et nettverk hvor vi lett kan finne fram til noen å spørre, få litt veiledning av hvis det er behov, sende epost eller snakke sammen på telefon.
 • Siden det som oftest er bare en kommuneoverlege i hver kommune er det god støtte og hjelp og bruke nettverket utenfor møtetidspunktene.
 • Det er hyggelig å bli spurt også og nesten like mye lærdom i å bli spurt som å spørre! Man lærer mye av å se egne erfaringer i forhold til andres opplevelser.

Hvis man har en spesialist i samfunnsmedisin i nettverket og sørger for regelmessigheten og systematikken mener jeg man har et godt samfunnsmedisinsk nettverk (Slikt nettverk kan jo godt brukes av alle andre fagområder også)