En vanlig onsdags kveld på Kolberg gård utenfor Vestfossen i Øvre Eiker kommune. 140 mennesker sitter trykket sammen i låven til Knut Arne. Det humres Konsert med Tove på Kolbergog klappes og i løpet av kvelden tror jeg det var noen som tørket en tåre også når Tove Bøygard sang  «koma heim».  Håkon arrangerer konserter på Kolberg gård og vi har en gang tidligere invitert Johan Kaggestad og Egil Martinsen til å komme å prate om hvordan fysisk aktivitet er godt for hvordan man har det psykisk. Egil utga boka Kropp og sinn. Fysisk aktivitet og psykisk helse i 2004. Sammen med Kaggestad startet de med trening av pasienter på Modum bad  for lenge siden. Kaggestad startet også opp den første frisklivsentralen på Modum. Den er idag Norges eldste, beste og betyr mye for folkehelsa i den kommunen.

Jeg sitter i mørket og undres over at så mange kommer ut på landet for å høre de to aldrende herrene som snakker om hvor viktig fysisk aktivitet er for den psykiske helsa til folk. De kommer inn på mye annet også fordi de er fulle av kunnskap, erfaringer og opplevelser fra jobb, engasjement og aktiviteter. Her sitter det folk fra spesialisthelsetjenesten i psykiatri, kommunearbeidere, unge og pensjonister om hverandre. Alvorlige, tankefulle når gjennomtenkte faglige argumenter siver ned fra scenen, latter og humring når psykiateren og bedriftsøkonom/tv kommentatoren/treneren forteller morsomme opplevelser.

Når folk er proppet fulle av faglige innspill av to opplagte herrer overtar Tove Bøygard med sin musikk. Nydelig tekst og musikk beveger oss fra latter til tårer. Det er visesang med gode tekster om alvoret rundt rusmisbrukere til morsomme egne opplevelser.

Jeg er «crew» for Håkon på konsertene han arrangerer sammen med Kolbær´n på låven. Det er ikke lett å finne parkeringsplass til 40-50 biler, men når jordet er tørt stiller vi dem opp i rekker og håper de kommer opp på veien igjen!  Vi starter jobben med hjemmelaget suppe som Kolbær´n serverer. Mye prat og latter før vi gjør en jobb. Vi har det best når vi kan slenge en kommentar til de som kommer : » nå mårru lærerei å rygge da!», «Går´u i pensko på jorde? Veit du ikke atte du er på landet?». Noen kommer med kommentarer når de drar og jeg har enda ikke hørt annet enn skryt av arrangementene og opplevelsen i låven.

Jeg merker at folk er i godt humør. Praten går både på tunet, i  skålen og i fjøset før og etter konserten. Noen blir stående lenge før de tusler ned til bilen på jordet. Jeg prater og jobber så svetten står. Stolen må stables etter konserten.. hvis ikke sjefen sier de kan stå til neste dag.. Den lune tonen, stemningen og varme opplevelsene gjør godt.

Jeg må innse at jeg er en slags «folkehelsegeneral» i kommunen, men tenker hverken helse eller folkehelse når jeg gjør dette dugnadsarbeidet.»Folkehelsearbeid» er et begret vi helsefagfolk har gitt til alt arbeid som er bra for helsa. «Folkehelsa» skranter og det er lett å merke alt som kan virke positivt på innbyggernes helse som «folkehelsearbeid» fordi vi alle ønsker bedre helse for alle(= folkehelse).  Men det er ikke alltid så lurt å sette en helsemerkelapp på aktiviteter som har sin egen verdi, motivasjon og mål. Vi helsepersonell skal så ofte sykeligjøre tilstander og utviklinger så vi kan sette inn en behandling.

Selvfølgelig er dugnaden, konsertene og foredragene positive bidrag til folkehelsa. Jeg merker det jo hvor godt jeg har med det sjøl. Men dette er en kulturopplevelse, en sosialbegivenhet, en følelsesopplevelse. Det er faktisk en del av et vanlig liv og bør få lov til å slippe en helsebetegnelse! Poenget er jo at det er mye som bidrar til at vi trives og som gir oss god livskvalitet. Folkehelsebegrepet fremmedgjør alt det arbeidet folk gjør i jobb, lag og foreninger fordi det er noe vi gjør for å trives og ha det godt!

Dugnad er godt for sjela, for kroppen og folks opplevelser. Det øker livskvaliteten til de som utfører dugnaden og som får oppleve aktiviteten. Livet ER en dugnad og vi må bidra til at både vi sjøl og andre skal kunne trives  og kanskje hjelpe noen til å trives bedre.

Hm, ja.. jeg begynner å finne fram til tekst og innhold når jeg nå jobber med Folkehelseplanens tekstdel ser jeg. Håkon har signet Henning Kvitnes og Paul Krebs til ny konsert, Narum og seinere LilleBjørn Nilsen så det kommer til å bli mye hyggelig dugnadsarbeid på Kolberg gård!  Jeg skal få til en beskrivelse av folkehelsearbeidet i kommunene så vi fyller kravene etter Folkehelseloven og få til en prosess hvor alle tjenestene i kommunen, og helst lag og foreninger, skal prioritere tiltak inn mot å forebygge mobbing på skolene og øke trivsel på skolene blant annet. Spennende.