«Livet er en dugnad» er bedre enn «forebyggende helsearbeid»

Jeg har vært på folkehelsekonferanse sammen med ordfører! Dagens Medisin laget et spesialnummer om folkehelse og avsluttet dette arbeidet med en konferanse på Latter som ligger på Aker brygge i Oslo. Jeg var bedt om å snakke om vårt stunt med 4×4 trening av fastlegene for å få dem til å henvise flere til Aktiv Eiker. Dagens_medisin_Folkehelsekonferanse-1Ordfører var invitert med til å sitte i et panel å diskutere folkehelsearbeidet. Det er rart hvordan slike stunt skaper interesse. Det sier litt hvor viktig det er å nå ut i media for å få fram et budskap, men også litt trist at alt det arbeidet som gjøres hver eneste dag ute i kommunene slett ikke får  oppmerksomhet!

Det var mange spennnede innlegg med informasjon om forskjellige folkehelsetiltak som gjøres omkring i forskjellige kommuner. Debatten ble ikke noen stor opplevelse. Det er jo ingen politiker som vil være kritisk til folkehelsearbeidet nå… før stortingsvalg..men det kan jeg være;
Det ble nesten et ensidig fokus på hva vi sjøl må gjøre og hva vi må stille med fra helsetjenestene for å avhjelpe «fedmeepidemien». Den eneste som forsøkte å dra dette ned til primærforebyggende arbeid var vår ordfører Anne Sire Fjerdingstad! Jeg verket etter å sprette opp på podiet igjen og si masse om de frivilliges arbeid med å jobbe helsefremmende.

Fokuset i debatten ble altså forebyggende helsearbeid og lite eller ikke noe om helsefremmende arbeid?

Helseministeren var tydelig, og skarp, på at vi har et samfunnsansvar for å hjelpe den enkelte til å få en sunnere liv og hjelpe de som trenger det.

Jeg er redd han har mistet fokuset mot det primærforebyggende arbeidet!? Det er utenfor helsevesenet vi mest effektivt kan forebygge inaktivitet, overvekt og livsstilssykdommene. Frivilligheten er grunnleggende viktig både for å lage/opprettholde tiltak og skape nye. Det gjøres en kjempejobb ute i kommunene som fremmer innbyggernes helse. Det aller fineste er at disse tiltakene gis helt uten fokus på helse! De fokuserer på aktiviteten: fotball, tur, bordtennis, judo, sjakk, korpsmusikk osv. På lang sikt er det dette som vil bedre helsa vår og gjøre at vi får en god alderdom. Derfor er det også innen alle de tjenestene, frivillige aktivitetene og næringene som tilbyr kreative aktiviteter til alle oss som trenger leve sunt som bør få oppmerksomhetnår regjeringen ønsker satse på å bedre folkehelsa.

Egentlig er det jo finansministeren som kan bety mest for folkehelsa i Norge. Ved å vri statsbudsjettet mot å fordyre tiltak som ikke gavner folkehelsa og gjøre tiltak som fremmer helse billigere. I en sånn langsiktig endring av statsbudsjettet vil vi både få friskere befolkning og spare mye penger!

Under debatten på DM arena, Folkehelsekonferansen, grublet jeg over at helseministeren kunne fremstå som mer helsearbeider enn vi legene er. Presidenten i legeforeningen, Hege Gjessing, gikk mye lenger enn helseministeren og presenterte til og med 3 enkle råd:

  • En times fysisk aktivitet på skolen hver dag
  • Gjør sunn mat billigere, fjerne moms på frukt og grønnsaker
  • En time kortere skjenkebevilling

Tre råd med godt kunnskapsbasert begrunnelse. Det virker!

Jeg vil bare gå lenger og øke statlige tilskudd (gjennom kommunene) til det frivillige foreningslivet. Sett pris på ildsjelene, belønn tilbud som sikrer tilbud til alle! Også funksjonshemmede og eldre!

Det var godt å høre ordfører Ann Sire Fjerdingstad som pekte på nettopp viktigheten av frivillighetsarbeidet. Er det noe vi har erfaring for i vår vellykkede frisklivssentral så er det at de aldri vil få kapasitet nok til å gi et tilbud til alle som trenger det. Det er heller ikke vår ambisjon. Jeg håper Aktiv Eiker kan være en kombinasjon mellom en frisklivssentral som jobber med brukere i grupper og et ressurssenter for alle som vil jobbe helsefremmende tiltak.

Jeg har skrevet det før og jeg gjør det igjen. Jeg vil kjempe for å leve livet sånn min gode venn og folkehelseforkjemper Håkon sier: «Livet er en dugnad». Han aner ikke at han er en «folkehelseforkjemper» for han liker bare å hjelpe til, arrangere konserter og kose seg i kulturlivet. Jeg tror Jonas og Håkon burde snakke lenge sammen, hvis målet skal være å bedre folkehelsa ihvertfall!

 

One thought on “«Livet er en dugnad» er bedre enn «forebyggende helsearbeid»

  1. Reblogged this on Helsepedagog1 Nina Sletteland and commented:
    Helsefremmende og forebyggende arbeid foregår UTENFOR helsetjenesten. Ingen tvil om at vi alle har et ansvar for egen helse, men hvilket ansvar har samfunnet? Kommunelegen har noen tanker jeg gjerne deler.

Kommentarer er stengt.