Korte, travle uker. Folkehelseindikatorer og Legeråd

Hvilke indikatorer for folkehelse skal vi følge i Øvre Eiker som forteller noe om utfordringene vi har? Jeg har laget et forslag som er presentert til rådmannens ledergruppe. Faktisk har jeg fått gjort det i begge kommunene. Det ble engasjerte og spennende diskusjoner. Onsdag 8 mai var notatet med forslaget om hvilke indikatorer vi skulle følge satt opp i 4 politiske utvalg. Jeg rakk bare være med i 3 av dem. I Øvre Eiker kan vi levere diskusjonssaker, såkalte B-saker, til politisk. Indikatorene ble presentert til diskusjon og responsen uteble ikke. Tilbakemeldinger, synspunkter og innspill som fører til at jeg må gjøre om en god del på min prioritering.

Vi har brukt Folkehelseinstituttets statistikkbank med deres folkehelseprofil for å få oversikt over hvilke utfordringer vi har.  Utfordringen er bare at det er 34 indikatorer og enda mange flere i statistikkbanken. Så vi må prioritere i hvilke vi skal fokusere på. Mange meninger og synspunkter. Spennende og morsomt for meg å være med på!

Jeg har gjort dette arbeidet parallelt i de to kommunene, men fase 2 som blir å finne tiltak som skal virke positivt inn på indikatorene blir mye mer spennende.  Jeg synes dette er spennende arbeid og gleder meg til å presentere utfordringene for kommunale tjenster, frivillige foreninger og næringer.

Vi arbeider mye med godkjenning av barnehager for tida. Det er vår rådgiver i miljørettet helsevern som gjør en systematisk og grundig jobb. Det er en stor jobb med mange private og kommunale barnehager i de to kommunene. «Utebarnehager» er en skikkelig utfordring for oss fordi vi jo ikke kan bruke forskriften bokstavelig på slike barnehager. Vi fokuserer på hygiene og sikkerhet og satser på at vi må bruke en stor grad av skjønn for å godkjenne. På den ene utebarnehagen har de fulgt helsa til barna over tid og er helt sikre på at barna er like friske og friskere der enn i vanlige barnehager! Jeg mener dette er et viktig tiltak med entusiastiske barnehagearbeidere og vil bidra til at de kan sikre drifta videre.

Helsedirektoratet skal jobbe med retningslinjer og råd for oss som driver med slikt tilsyn og vi er bedt om å bidra i dette arbeidet sammen med to andre kommuner. (Bergen og Drammen) Det er veldig hyggelig å bli bedt om å være med på slikt arbeid! Vi har klart å få med skole- barnehagesjefen i Øvre Eiker og  leder av eiendomsavdelingen i Nedre Eiker sammen med oss to som jobber med tilsynet. Jeg er stolt, spent og gleder meg til å se hva det kommer ut av dette.

Det er korte uker i mai. Jeg har et sjeldent tett kalender fram mot sommeren og fortviler litt over at jeg ikke strekker til. Enda vi er to!? Men det er jo et luksusproblem, vi ønsker å bli mye brukt og det blir vi:
Mandag var jeg på årets Rusforum i Buskerud. Kollega Pål har vært med i arrangementskomiteen, slik jeg var før, og de har fått til et spennende program med fokus på bolig i forhold til rusoppfølging. Å ha en bolig er helt nødvendig for å få gode resultater. Vi lærte om «Housing first» prinsippet som kort og godt betyr at å skaffe en stabil bolig er viktigst for å lykkes med rehabilitering av rusmisbrukere. Jeg var nødt til å avbryte seminardagen for å pile ned til Hokksund til et møte i en vanskelig brukersak.

Tirsdagen gikk slag i slag med samtale om oppfølging av fastlegene, befaring til Dovregubben utebarnehage, avdelingsmøte i planavdelingen, møte i styringsgruppa for «Superstart for gravide» Prosjektet er vellykket og vi jobber med å få penger til videreføring.

Jeg måtte skynde meg fra styringsgruppemøtet til Pizzabakern på hjørnet for å hente pizza til Legerådsmøtet (ALU) i Øvre Eiker. Vi har ca tre møter i året og det er alltid hyggelig og spennende å møtes . Legerådsmøtet er jo for fastlegene, men jeg er sekretær for leder og får være med på hele møtet.  Denne gangen ,med de tre som er PKO på Kongsberg sykehus. (= Praksis Koordinator Ordningen) Informasjon om Helhetlig Pasientløp i Hjemmet(HPH) og mange diskusjonssaker. Sein kveld før jeg var hjemme..

Og onsdagen som var tom for møter, ble kjempetravel. Det er dette som er spennende med kommunelegejobben. Alltid noe nytt. Samtale med turnuslege, diskusjon med leder for tjenesten til psykisk utviklingshemmede om at Helsedirektoratet nå krevde diagnoser fra ICD 10 diagnosesystemet som jo ikke brukes i kommunehelsetjenesten, heller ikke i datasystemene. Altså en jobb for å hente inn dette fra spesialisthelsetjenesten også på brukere vi har hatt i systemet i 10år. De har f.eks. fått diagnosen skrevet som Downs syndrom for 20 år siden og vi må be om å få denne diagnosen på nytt fordi vi må ha med ICD 10 koden! Bare byråkrati for at vi skal få penger fra staten vi har fått i mangfoldige år tidligere.  Telefon fra en som er plaget av «villkatter», en annen kommer innom kontoret fordi han er plaget av togstøy og en ringer for å få råd. En annen kom rett i ekspedisjonen på rådhuset for å møte meg, uanmeldt. Jeg hadde ikke tid og hun svarte ikke på telefonen jeg skulle ringe tilbake til. Innimellom måtte jeg pile ned til formannskapet  for å være med på saken om flytting av legevakta til nybygg på Eikertun når det stod ferdig. Ikke noe stress, men en spennende dag!