Overvåking av sykdomsforhold i kommunen

Overvåking av helseforholdene i kommunen er spennende arbeid for en kommuneoverlege. Med årene har vi fått flere sentrale instanser som bidrar med oversikter og databaser med mye informasjon om forskjellige helsetilstander i kommunene.

Det er strenge krav til å etablere databaser som inneholder helseopplysninger om navngitte personer. Derfor anbefales det ikke at man oppretter slike i enkeltkommuner. Imidlertid kan man lage egne oversikter så sant disse ikke kan kobles til enkeltpersoner. Min holdning er at det  er arbeidskrevende å lage slike oversikter, men ikke minst at det er krevende å sørge for at kvaliteten er god nok og at databasen er oppdatert til enhver tid.

Jeg mener man bør sette seg inn i hvilke databaser som finnes hvor man kan få informasjon om innbyggernes helsetilstand i kommunen.
De viktigste store bidragsyterne innen dette området er:

For oss kommuneoverleger får vi best oversikt over dette området fra Folkehelseinstituttes nettsider.

Det gjennomføres flere undersøkelser i kommunene som ikke direkte er helserelaterte, men som kan si mye både om helse og områder som virker inn på helsa vår.

  • Skoleundersøkelser skjer årlig. Elever på forskjellig klassetrinn blir spurt bla om trivsel, mobbing m.m.
  • Ungdomsundersøkelser gjennomføres som oftest med noen flere års mellomrom
  • og det blir gjennomført andre undersøkelser som man bør søke informasjon om og følge med på.

Det lages også en del lokale statistikker som blir samlet i andre sammenhenger som man evt kan trekke nytten av. Det kan være:

  • Statistikk som genereres i Pleie- og Omsorgsprogrammer
  • Statistikk fra fastlegenes journaler. De fleste EPJ programmene har en statistikkmodul
  • Helsestasjonsprogrammene samler også statistikk
  • Nav fører også statistikk på flere områder og har en stor ressurs i at de får oversikt over fastlegenes diagnoser på regningene de sender inn for å få utbetalt penger  (Fra Helfo)

Når man skal bruke lokalt utarbeidede statistikker er det viktig at man er sjekker ut grunnlaget for undersøkelsene før man trekker konklusjoner. Statistikk kan være vanskelig hvis man har små tall og det er viktig og være klar over fallgruvene når man skal gjøre faglige vurderingen.

Man skal også være påpasselig så man ikke bryter taushetsplikten hvis man undersøker helseforhold hvor det kan bli så små tall at personer kan indetifiseres. Eksempler på dette kan være abort tall og selvmordsstatistikk hvor man fort kan kunne regne seg fram til hvem det gjelder hvis man har helt små tall.

Jeg anbefaler at man bruker tall fra sentrale instanser hvor man kan være sikker på at det er gjort kvalitetsvurderinger av tallene og statistikken.

En kommentar om “Overvåking av sykdomsforhold i kommunen

  1. Det er samme konklusjon vi har kommet fram til her på Haugalandet. FHI sier databasen som er grunnlag for folkehelseprofilene vil bli utvidet i årene som kommer. Ingen grunn til å bruke masse tid på lokale oversikter da, som kanskje ikke er til å stole på over tid. Fin oversikt dette Einar! Og svært aktuell for de fleste kommuner vil jeg tro.

Det er stengt for kommentarer.