Aktiv Eiker bidrar i nasjonal veileder for Friskliv

Aldri så lite stolt og glad for å jobbe i to kommuner som har satt folkehelsearbeidet høyt og satset på Frisklivssentral i mange år. Aktiv Eiker har bidratt godt i arbeidet med å reviderer og fornye Veilderen for Frisklivssentraler som utgis av Helsedirektoratet. Faktisk er dette en liten førpremiere for den utgis ikke før i morgen. Da er det konferanse om frisklivsentraler i Oslo og den nye veilederen vil bli presentert av helsedirektør Guldvog. Du kan se den her: Frisklivsveileder elektronisk versjon 050413

Aktiv Eiker er aktiv som bare det.Kikk på nettsiden deres her eller deres Facebookside her.

Jeg er ikke reint lite stolt av å få være med på det iherdige og konstante arbeidet de ansatte gjør for å nå fram til flest mulig innbyggere som trenger aktivitet, kostholdsråd og råd om røykeslutt. Folkehelsearbeid er høyt prioritert fra Helseminister Jonas Gahr Støre gjennom fylkesmannen, Buskerud fylke ned til våre egne kommuner. Da er det veldig hyggelig å vite at Aktiv Eiker er en spydspiss i dette arbeidet som sysnes langt ut over egne kommunale grenser!

One thought on “Aktiv Eiker bidrar i nasjonal veileder for Friskliv

  1. Gratulerer! Det er glade nyheter, og veldig viktig arbeid dere gjør. Og jeg håper dere har friskliv som fokus – og ikke faller for fristelsen å tenke hva som skaper sykdom, men hva som skaper helse. Det er så lett å tenke fare, fare krigsmann… Lykke til med arbeidet, jeg følger med i glede og begeistring 🙂

Kommentarer er stengt.