Folkehelsekonferanse, presentasjonsteknikk og sykehjemsleger utenfor institusjon

Årets «happening» innen folkehelsearbeidet i Buskerud! Som de siste 15 årene ble Folkehelsekonferansen gjennomført på Storefjell hotell på Golsfjellet.  3 timers kjøring oppover Hallingdal opp på snaufjellet til fantastisk vær og 135 deltakere. Jeg har vel skrevet om det hvert år så lenge jeg har blogget og har vel flere ganger grublet litt over om det er verdt 2 dager vekk fra jobben. I år var det hovedtemaet sosiale ulikehter i helse med fokus på helsefremmende lokalsamfunn, oversikter over faktorer som påvirker folkehelsa,  videregående skole som arena for å utjevne sosiale ulikheter i helse og folkehelsearbeid i flerkulturelt perspektiv. Mer enn nok av spennende temaer og verdt bruken av tida!

Jeg var bedt om å si noe om oversiktsarbeidet slik vi jobber med det i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Du kan kikke på presentasjonen her: Einar_Braaten-Folkehelsekonferansen-2013 Jeg hadde bare to viktige poenger som jeg håper folk fikk med seg:
1. Vær kritisk til å lage egne statistiske oversikter. Statistikk er vanskelig fagarbeid og blir lett misbrukt
2. Vi får kvalitetssikrede statistike oversikter fra Folkehelseinstituttet. Bruk dem!

Det er vanskelig å holde et foredrag helt sist på en lang dag med mange foredrag! Lykken stod meg bi da jeg oppdaget at en bekjent som er spesialist på å synge folkesanger og stev satt i salen. Jeg oppfordret henne på direkten til å ta en sang midt i foredraget mitt for å vekke opp folk. Hun tok det på strak arm og sang en flott folkevise. Jeg ble kjempeglad og inspirert og det vekket de fleste i salen. Du snakker om å ha lykken på sin side!

Jeg har skrevet om det før: Presentasjon er et viktig fag for oss samfunnsmedisinere. Vi skal presentere ganske vanskelige emner og fagområder til folk flest på en forståelig måte. Det er vanskelig! Jeg har jobbet mye med det og oppfordrer alle som skal jobbe med slikt å lære seg presentasjonsteknikk(er). Det er en kunst på linje med legekunsten å kunne gjøre et vanskelig fagemne forståelig. Samtidig er det en stor fordel å like å stå foran mange mennesker og være bærer av viktig informasjon ut i media, møter og foredrag. Jeg innrømmer gjerne at jeg liker dette, men jeg er veldig sjølkritisk for det er et stort ansvar å bruke tida til mange mennesker. På Folkehelsekonferansen oppholdt jeg ca 140 mennesker i 30 min. Litt omregnet tilsvarer det en totalkostnad på ca 40 000,- !(timelønn og leie av lokaler) Det skulle være nok til å gjøre hvem som helst nervøs. Jeg trøster meg med at det er når man er nervøs man gjør den beste presentasjonen.

Noe av det beste med Folkehelsekonferansen i Buskerud er å møte kolleger, gamle og nye, å diskutere faglige utfordringer. Så skal jeg jo innrømme at det er en stor fordel å kunne ta på seg skia rett utenfor hotelldøra og ta en trimtur innover vidda i nypreparerte løyper, sol og fint skiføre. Jeg fikk gått av meg etter foredraget og en morratur dagen etter. Nydelig!

Jeg har vært borte fra kontoret i ei uke. Da ligger det alltid mye å venter i epostboksen, på skrivebordet og i saksbehandlingsystemet. Dagen idag var godt tilpasset for jeg fikk til litt kontorarbeid på morran, møte med våre sykehjemsleger hvor jeg fikk høre hvordan de jobber med å fordele arbeidet og et par andre møter utover dagen. Vi jobber bla med at sykehjemslegene skal yte tjenester utenfor sykehjemmet. En jobber med vurdering av demente, en med lindrende behandling og kanskje en som kan jobbe med hverdagsrehabiltering. Alle jobber med disse områdene inne på sykehjemmet. Nå kan vi kanskje utvikle disse tjenestene sammen med fastlegene og hjemmebasert omsorg. Spennende!

Til siste denne dagen en diskusjon i arbeidsgruppa som jobber med prosjekt å lage Folkehelseplan. Vi famler litt i begynnelsen, har fått noen innspill og har nå fokus på å bruke statistikken fra Folkehelseinstituttet for å se på hvilke utfordringer vi har.

One thought on “Folkehelsekonferanse, presentasjonsteknikk og sykehjemsleger utenfor institusjon

  1. Enig med deg, kommunene bør ikke styre for mye med å lage egne statistikker på egen hånd, vi har falt ned på akkurat det samme hos oss. En annen sak er forsåvidt hvilken lokal kunnskap vi bør forsøke å hente inn som grunnlag for oversikten. «Kvalifisert synsing» fra fastleger, helsesøstre, NAV osv. Jeg tenker det er interessant om vi kan få gode innspill som kan kaste lys over de tall vi får fra stat og fylkeskommune, og kanskje gjøre oss i stand til å tolke og nyttiggjøre oss statsistikken på en bedre måte.

Kommentarer er stengt.