Jeg liker møter!

Som kommuneoverlege er jeg i mange møter. Tenker du på å bli kommuneoverlege og ikke liker møter tror jeg du skal tenke på en annen jobb. Denne uka har stort sett all ledig tid vært fyllt med møter. Før ble jeg stressa når jeg satt i møter og ikke fikk gjort ferdig noe annet arbeid. Nå har jeg klart å snu det til  å like møtene, være tilstede med hele meg og flytte frustrasjonen over det jeg ikke rekke vekk fra møtene. Det er egentlig et privilegium å bli invitert på møter innen alle de områdene vi kommuneoverleger dekker. Jeg synes jeg lærer nye ting, opplever at min egen jobb blir «dypere», mer interessant og så er det spesielt spennende hvis man interesserer seg for andre mennesker! Hvordan de er, oppfører seg og utfører sin jobb!

Det har vært flere styringsgruppemøter i prosjekter vi driver med. Et av de mest spennende for tida er «Helhetlig pasientløp». Arbeidsgruppa har gått gjennom hvordan pasientens «løp» gjennom vår organisasjon er og hvordan det oppleves. Det er mildest talt forvirrende og ganske klart at man kan gjøre mye både for brukerne, ansatte og organisasjonene ved å effektivisere og organisere oppfølgingen av brukerne bedre! Et forslag til hvordan det kan gjøres ble lagt fram også. Det jobbes det videre med. Jeg får hjertebank av å sitte der å vite at dette faktisk ser ut til å bli gjennomført. Sånne møter er verdt hvert minutt av tida mi! Det skaper mye motivasjon og glede over å høre hvordan ansatte kaster seg over oppgaver for å forbedre tilbudet til brukerne våre og se at ledelsen også følger opp og tør satse på det. Vi komme sikkert til å høre mer om dette etterhvert!

I ei anna styringsgruppe opplever jeg samme entusiasme og positive holdning til gjennomføring som gjør at jeg får tro både på møter, planer og prosjekter. Prosjektene gjennomføres av ansatte som allerede har en full jobb med brukere. Jeg bøyer meg i støvet for viljen til å gjennomføre og til å få til noe som er bra!

Jeg sitter også i et større forum på Kongsberg sykehus: Lokalt Samarbeids Utvalg (LSU). Det har vært så mye negativt rundt sykehuset og nedbygging at det var morsomt og spennende å være med på et møte fyllt med positive tiltak og god stemning.  Kongsberg sykehus er inne i en positiv utvikling hvor stadig nye tjenester planlegges og prøves ut. Vi vil være med på bruk av telemedisin, utvikling av læringsnettverk og kompetanseutvikling, nye polikliniske tilbud. Jeg har lenge etterlyst en offensiv positiv holdning til sykehusets framtid og gleder meg over å møte det i LSU!

Politiske møter er også viktige møter for oss å være med på. Denne uka ble vårt forslag til statusrapport og forslag til videre utvikling av legetjenesten lagt fram til politikerne i Hovedutvalg for helse og sosial i Nedre Eiker. Positive tilbakemelding og beskjed om at vi må jobbe videre med forslaget. Det er alltid spennende å sitte sammen med kommunalsjefen (som representerer rådmannen) i disse møtene. Det kommer som oftest spørsmål til oss som har laget sakene og da er det viktig å ha gode svar klar! Det er en god tone under møtene og sjøl om noen av spørsmålene er vanskelige å gi gode svar på prøver jeg så godt jeg kan sammen med kommunalsjefen.

I Øvre Eiker hadde kommunestyret oppe en svært vanskelig sak om videre drift av grustak i Hoensmarka. Der var jeg ikke personlig til stede. Det har vært en svært vanskelig sak med sterke fronter både fra de som ikke vil ha videre drift av grustaket og de som vil drive. I noen saker synes ikke kommuneoverlegens meninger så tydelig. Jeg har beskrevet tidligere at jeg jo jobber i planavdelingen. Dvs at jeg får være med i selve saksbehandlingen og diskusjonen internt i avdelingen når slike saker legges fram. Det kan noen ganger være en ulempe at kommuneoverlegens stemme ikke synes tydelig i plan eller saksframlegget. På den andre siden får jeg være med på diskusjonene og forme saken. Jeg liker det mye bedre.

Hvis man vil jobbe som kommuneoverlege er alle disse møtene like viktige! Jeg liiker møter! Så må jeg visst bli litt flinkere til å prioritere arbeidet mellom møtene.