Folkehelsesamråd – er vi på vei mot satsing på forebygging?

Jonas Gahr Støre innledet Folkehelsesamrådet i Helsedirektoratet. Auditoriet i Helsedirektoratet var fullt med inviterte folk som jobber med folkehelse. Han sa han ikke vil være en sykehusminister og at han ønsker å satse på folkehelsearbeidet og presentere det i «Folkehelsemeldingen» – en stortingsmelding vi var invitert til å gi innspill til. I mediene er jeg ikke i  tvil om at det allikevel er hans håndtering av problemene i sykehusene han la fram i går som får mest dekning…?

Arbeidet med Folkehelsemeldingen er viktig og både det helseministeren sa idag og de andre som innledet til diskusjon var veldig bra. Det er dette vi samfunnsmedisinere lenge har ment er den viktigste satsingen for å møte framtidas utfordringer for samfunnet og helsevesenet…. men blir dette en satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid….jeg har jobbet for lenge i kommuner til å tro at dette blir det store løftet… Bare for noen få år siden fulgte vi «HelseHansen» flotte Samhandlingsreform som nå er skalert ned så kraftig at jeg lurer på om vi kan kalle det en reform.. Allikevel kan vi jo ikke annet enn å bifalle en helseminister som ønsker satse innen forebyggende og helsefremmende arbeid. Jeg roper gjerne hurra! ..! dette er riktige veien….

Det var spesielt hyggelig å oppleve at den ene kommuneoverlegen/bydelsoverlegen etter den andre ta ordet under konferansen. Vi er ei yrkesgruppe som betyr mye ute i kommunene og det er flott når kommunenes behov og ønsker føres i ordet av kolleger med klar tale! Folkehelseloven har lovfestet kommunelegefunksjonen… da er det jammen bra at helseministeren får se og høre oss!

Nesten like spennende som selve konferansen er det å møte både kjente å nye mennesker i pausene. Diskusjonen gikk høyt i pausene så det nesten var vanskelig å få folk inn til neste seksjon.. Her møttes mange dyktige fagfolk som jobber med folkehelse og det er bare å ta til seg alle de gode tiltakene og prosjektene som gjennomføres rundt om i landet og lære av dem!

Så lurer jeg da… og venter på folkehelsemeldingen som skal til stortinget etter påske.. Hva så? Blir det en skikkelig satsing på helsefremmende og forebyggende helsearbeid?