Konferanser – Gode alternativer til kurs….

Vi kommuneoverleger er ofte på mange konferanser. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne være oppdatert på de områdene vi jobber mest.. Denne uka kom de litt tett….

Jeg hadde meldt meg på Ks konferanse om bruk av styringsdata, to dager som du kanskje synes høres kjedelige ut, men det blir det sjelden med KS statistiker Geir Halstensen. Så jeg var klar….Men så ringte de fra fylkesmannen i Buskerud og ville ha meg til å komme med «refleksjoner og tanker» rundt hvordan vi håndterte Frida-flommen i begge Eikerkommunene. Det var det for fristende å si ja til… Lettere skremt oppdaget jeg at jeg skulle stå der med denne litt frie overskriften å snakke etter profesjonelle folk fra Helsedirektoratet og fylkesmannen med sjefen og mange andre kjente i salen…! Kanskje mer betenkt over å komme med mine refleksjoner om hvordan vår kriseledelse arbeidet under herjingene til Frida-uværet. ….og det er poenget. Som kommuneoverlege mener jeg vi skal komme med vår oppfattelse av situasjoner, med våre meninger der vi har en fagkompetanse..Sjøl om det kan oppfattes negativt eller som kritikk… Så mener jeg helt bestemt at dette må sees på som en meningsytring som skal vurderes sammen med andre ytringer og brukes hvis det kan føre til forbedringer… Kanskje er oppfattelsen feil eller ikke gir noen nye bidrag… da har vi ihvertfall taklet innspillene og vist at vi i organisasjonen er villig, og åpne, til ta imot ytringer for å forbedre oss….»Lærende organisasjon».

At vi har mye lavere terskel for å innkalle kriseledelsen ved faktiske hendelser var ett av mine hovedpoeng: Faktiske hendelser er beste måten å øve på!

Neste dag var jeg tidlig oppe for å skli på glatta fra Kongsberg ned til Sandefjord…. Trøøøttt, glatt… og ganske spennende tur for å komme ned til kolleger i full diskusjon rundt hvordan vi kan bruke styringsdata i våre planverk og prosjekter. Gjennomgang av Folkehelseplan som jeg satte stor pris på!.. for det gav meg mange innspill til det arbeidet jeg skal lede for å utarbeide sånne planer både for Nedre Eiker og Øvre Eiker… Tydelige mål, målbare indikatorer, tydelig prioriteringer, mot til å foreslå og bruke forebyggingspotensialet i tjenestene til å spare penger og gi bedre tilbud til brukerne. Tallknuseren fra KS viste tydelig hvor effektivt forebygging kan være for å dempe belastningen på pleie, omsorgs og behandlingstjenestene i kommunen… Kors!! Det er ikke ofte vi får så tydelige tall på at forebygging lønner seg!

På begge konferansene bidra salen aktivt. Det er noe av det viktigste ved å være med. Det sitter alltid mye kompetanse i salen på konferanser og de som arrangerer gjør lurt i å slippe til deltakerne… KS var flinke til det og fikk fram masse gode eksempler og diskusjoner…så jeg gleder meg enda mer til å gå løs på oppgaven med å lage Folkehelseplanen…. og hvis du tror at det blir «mitt arbeid» tar du feil..!! Dette MÅ bli et medvirkningsarbeid hvor bidragene fra mange forskjellige både gir grunnlaget for status, forslag til tiltak og prioriteringer…..