Slutt på mediafluensaen?

Skal jeg vurdere året influensaepidemi ut fra tabloidpressen er den nærmest over….?  Skrekk og risiskooverskriftene er borte…..men hos Folkehelsa registrer de økende influensaktivitet. Vi er midt inni, eller på vei mot toppen….

Takk og pris. Dette ser ut til å bli en ganske vanlig influensaepidemi med de vanlige medieoppslagene som forsvinner og mange mennesker med influensa de stort sett klarer seg gjennom av seg sjøl….Det gleder meg nesten like så mye som å se den friske kreftsyke Per Fugelli ake nedover fjellsida på ei øy utenfor Røst.. …..

«Per… å se og høre din livsglede og gode humør løfter en stakkars(??) frisk kollega rett ut av nedstemtheten!»