Ivareta helsehensyn i kommunal planlegging faglig samordning av helsetjenester

Jeg synes samfunnsmedisin i kommunen er mest interessant når jeg får være med å planlegge utvikling av tjenester, tiltak, utbygging og organisering. Jeg mener kommuneoverlegen har en naturlig plass i de fleste av kommunens planarbeider. Det er blitt understreket i det seinere i samhandlingsreformen og sentrale retningslinjer:

Planarbeid er typisk tverrfaglig samarbeid hvor kommunens mange faggrupper møtes for å finne fram til beste løsninger innen det planområdet det jobbes med. Det er, etter min mening, et tap for helheten i planer hvis helsekonsekvensene ikke er blitt vurdert i arbeidet med å lage planen. Et alternativ er  å få planen til høring, men da mister man prosessen, samarbeidseffektene, at de andre skjønner hvordan vi tenker og ikke minst at vi lærer hvordan de andre faggruppene tenker og vurderer.

Selvfølgelig må det ikke være kommuneoverlegen som jobber med hver plan, men jeg mener at vi samfunnsmedisinere har det bredeste og beste helsekompetansen i dette arbeidet. Det fine med å delta i utarbeidelsene av planer er at de andre fagpersonene etterhvert skjønner hva vi legger vekt på og ser sjøl de vurderingene vi gjør. Det betyr at kommuneoverlegen ikke trenger følge alle planer så tett når man etterhvert kan stole på de andres vurderinger….

Det er noen ulemper ved å delta aktivt i planarbeidet:

  • Planarbeid tar tid og krever at man setter seg inn i mange dokumenter og bakgrunnskunnskap
  • Man må lære seg fagområder som ikke er direkte medisinske
  • Plan og bygningsloven er ikke en helsetjenestelov,men allikevel en av de viktigste lovene for forebyggende og helsefremmende helsearbeid!

Allikevel gir dette arbeidet noen store fordeler for den som  arbeider med forebyggende og helsefremmende arbeid:

  • Man får være med å bestemme utvikling i kommunen fra arealplanlegging/byplanlegging/organisering av boligområder/trafikksikkerhet/hva slags typer boliger og mye mer
  • man kan få brukt sin kunnskap i samfunnsmedisin innen helt grunnleggende planarbeid i kommunen og få praktisk innvirkning på hvordan, og hva, planer skal inneholde.
  • når man er med i planarbeidet fra begynnelsen av har man faktisk reell mulighet til å få med egne meninger og forslag
  • det samarbeidet som må til i planarbeid er med på å utvide din faglig horisont

Den andre halvdelen av denne overskriften er «Faglig samordning av helsetjenester»

Det dreier seg egentlig om oversikt… At kommuneoverlegen klarer å få innsikt og forstå kommunens organisasjon og hvordan den fungerer. Jeg mener det ikke er nok bare å vite hvordan organisasjonen fungerer formelt. Jeg mener det er viktigere å kjenne de uformelle forholdene, vite litt om hvem som har gjennomslagskraft, hvem som er flink til å få til ting og hvor det er ikke fungerer så godt i organisasjonen. Jeg veit det er å ha høye ambisjoner, men det er viktig å kjenne til hvordan det er på de forskjellige arbeidsplassen. Jeg anbefaler varmt å «hospitere» ute i forskjellige tjenester. Jeg opplever at det er mye letter å snakke med hjemme sykepleien og deres arbeid når jeg sjøl har vært med dem. Det er klart det tar tid å jobbe sånn, men det gir mye tilbake og det kan tas over tid….

Oversikten trenger ikke være detaljert, men det er lurt å bli med i prosjekter eller arbeidsoppgaver for å få litt mer detaljkunnskap innen enkelte områder. Det gir mulighet til å lære, lytte og høre andres faglige og personlige vurdering av fagfeltet.

Jeg mener avstand er en fare i vår jobb. Det er lett å bli en distansert fagperson som kommer inn som en konsulent når det er noe som er vanskelig…. jeg tror vår styrke er å være en fagressurs nær til de vi skal gi råd og jobbe sammen med. Vi kan utvikle vår kunnskap over tid i takt med organisasjonen vi jobbe i. Et godt eksempel er samhandlingsreformen som er en stor utfordring for administrasjon og fagtjenester i kommunen. En god samfunnsmedisiner må bli god på innholdet å kunne «oversette» dette så det blir lettere bruke i utviklingen av egen organisasjon….

Det er viktig å ha fokus på pasientløp som den viktigste rettesnor for samordning av helsetjenster. Samfunnsmedisin dreier seg om å kunne tilrettelegge for grupper av innbyggere. Bidra til å utvikle tjenestene til beste for brukerne. Påvise ineffektivitet, peke på snarveier og forbedringer som bidrar til at brukerne av tjenestene får lettere, enklere og mer effektiv hjelp.  Det er nesten alltid en stor fordel å ha brukere med i dette arbeidet, lytte til dem og ta dem med på råd.

Når jeg opplever at mitt bidrag til slik samordning av tjenester og organisasjonsoutvikling er vellykket er det den beste belønning en kan få som kommuneoverlege. Hvert lille skritt mot forbedring av tjenestene til våre innbyggere er en inspirasjon til å fortsette videre. Og ikke glem at det er viktig at andre ser og opplever ditt bidrag… Det er kjempegod reklame for kommunelegefunksjonen i kommunen din!