“Ungdom er ressurser som må støttes, ikke inaktive problemer som må håndteres»

Dag-Helge Rønnevik er kommuneoverlegekollega på Karmøy. Han skriver blogg om jobben sin akkurat som meg. Nylig blogget han om ungdomsidrett og at ungdom også organiserte seg sjøl og egne aktiviteter. Dette er verd å lese! Det ligger en link til bloggen hans nede til høyre på forsiden min, eller bare klikk her. 

I min verden her inne fra krinkelkrokene i helsevesenet ser vi som oftes ungdom som pasienter, brukere av tjenestene eller fordi andre tjenester trenger medisinskfaglige råd om ungdommer med problemer…. Med det utgangspunktet er vi ikke veldig godt rustet til å komme med positive og kreative innspill og forslag til forebyggende helsearbeid. Aller minst helsefremmende tiltak…? Jeg er nesten sikker på at vi leger ville vært mer interessert i å måle blodsukkeret på en ungdom vi fikk til undersøkelse for begynnende overvekt enn å vise interesse for hvor og hvordan han/hun kunne få utfolde seg på sitt longboard….?

Det er ikke vi i helsevesenet som er flinke til dette…men vi burde jammen lære… at man kan gjøre mye forebyggende helsearbeid på individplan ved å lytte til ungdommers ideer, forslag og hjelpe dem med å etablere og holde egne tiltak i gang… Vi helsearbeidere trenger en kobling til de som kjenner ungdommene og kan bidra til å koble dem sammen. Samtidig er det mye penger i helsevesenet til behandling. Vi trenger noen som tør satse på å flytte pengene fra behandling over til ungdommer som har lyst, kreative ideer og forslag til tiltak som kan nå ut til de som ikke oppsøker organiserte fritidstiltak…. og jada jeg veit at det finnes mange gode eksempler hvor kommuner har satt i gang og videreført slike tiltak. Mitt poeng er at også vi i helsevesenet blir kjent med slike tiltak og bidrar både med penger og rekruttering. Men, selvfølgelig, det krever mot å flytte penger over til sånne tiltak. Det krever også at man orker videreføre pengene og tiltaket over flere år..

Tenk deg at fastlegen er like flink til å henvise ungdom til en frisklivssentral for utredning av muligheter for fysisk aktivitet som til medisinsk utredning av overvekt.. I noen kommuner funker det nesten sånn… Tenk deg i tillegg at frisklivsentralen raskt kunne sørge for en utredning av fysisk kapasitet samtidig med ungdommens interesser og bidra til å finne aktiviteter som kan matche… og så hjelpe til så de kan bli prøvd ut og motivere  for både å delta i aktiviteter og bidra til å lage nye?  Tja vi er ikke så langt unna.. Vi har kompetansen og folka i våre kommuner, men trenger mer kapasitet…. Bare mer kapasitet!..   Øremerkede penger til kommuner som vil satse på en slik forebyggingallianse mellom helseklinikere og uorganisert (og gjerne organisert) fritidsaktiviteter må da være kjempespennende for de høye herrer i sentrale forvaltning som snakker å flott om forebyggende helsearbeid?

…men det krever mot til å bruke mye penger på «sånn» ungdom…. lenge før de viser tegn til helseplager… som når det virker ikke en gang kan måles om 20 år.. (Netopp fordi de jo holder seg friske!)