Folkehelseplan og fra høyde til høyde..

Jobbet hele dagen med Folkehelseplan. Vi har bestemt at vi skal lage en plan for folkehelse i begge kommunen jeg jobber i. I alle travelheten med samhandlingsreformen er arbeidet blitt skjøvet på…. ikke veldig uventet.. Ikke bare har jeg hatt liten tid, men dette er et stort arbeid å favne rundt. Hvilken enda skal jeg begynne? Hva skal med..? Hvem skal med?  Jeg er slett ikke sikker på at du og jeg mener det samme med folkehelse og folkehelsearbeid så jeg må gjøre mye grunnarbeid før jeg begynner jobben. Det er mange som mener det ikke er så lurt å lage en egen plan for folkehelse. De mener dette er noe som skal skinne gjennom i alle planer og i alle tjenester…. det er jeg helt enig i,men for å få til det mener jeg vi trenger en overordnet plan som både definerer området, sier noe om hvordan forholdene er idag, beskriver hvordan, og hvilke, opplysninger vi skal innhente framover. Prioriteringer og plassering av ansvar for arbeidet mener jeg også det er en fordel beskrives i en slik plan. Jeg har lest gjennom flere kommuners Folkehelseplaner og er kjempeimponert og litt skremt over de flotte arbeidene som er gjort.

Den største utfordringen med å lage en slik plan, sånn jeg ser det. Er å unngå å lage et svært ordrikt og «riktig» planverk. Jeg har en sterkt målsetning om å lage en praktisk plan som kan brukes til å gjennomføre prioriteringer og legge grunnlaget for tiltak ute i tjenestene… litt av en ambisjon har jeg skjønt etter hvert…

Jeg har laget en del planer opp gjennom tida (akkurat…begynner å bli gammel ja…) og jeg er ikke i tvil om at de beste planene er der hvor jeg har lykkes å få til en prosess og medvirkning både av brukere og ansatte. Det har ofte skapt en positiv inspirasjon som først og fremst motiverer for å jobbe fram resultater av planene, men som ikke minst motiverer til å gjøre et godt arbeid med plan og videre arbeid! Jepp….ambisjonene er lagt. Jeg merker det kiler bak øra av litt engstelse for om dette skal bli bra.

Gjorde meg delvis ferdig med prosjektdirektivet vi bruker i Øvre Eiker. Det ryddet betraktelig i hodet mitt. Nå venter jeg litt på tilbakemeldinger fra noen av ressurspersonene før jeg gjør det ferdig. Som før vil jeg lage prosjektsider på Øvre Eiker kommunes nettsider så de som vil kan følge utviklingen. Jeg har en holdning tilat dette skal være helt gjennomsiktlig… og forhåpentligvis oversiktning etterhvert…

Uka har vært full av høydepunkter, men veldig forskjellige høyder! Jeg fikk en god samtale med Hans Ånstad i Helsedirektoratet på mandag. Det var han som var prosjektleder og faktisk laget Kommunehelseloven da den ble ferdigstillet i 1982 og som først ble avløst av Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven nå i år. Jeg har jobbet en del med han og lært masse om helsebyråkratiet av han! Nå er han over 80 og sylskarp. Han hadde et innlegg på 30 årsdagen for innføring av Folkehelseloven hvor han fokuserte mer på framtida sett fra arbeidet med denne loven enn bakover. Så inspirerende å høre på.. fikk nesten ikke spist i lunsjen i diskusjonen med han. Han er veldig opptatt av hvor viktige kommuneoverlegene er og å utvikle fastlegeordningen… Jeg bare satt å lyttet, nikket og tygget maten…

Det er et høydepunkt å registere, diskutere med og følge med hvordan Pål-kommuneoverlegen tar seg av oppgaver jeg har jobbet mye med før…og bare fikser opp!

Men ukas topp var møtet med sykehjemsoverlegene og sjukepleierne som skal jobbe med akuttplassene på Eikertun. Vi gikk gjennom opplegget, diskuterte og pratet om oppstart og drift. Vi kommer til å starte forsiktig snart, men de spinner jo i startgropa for å gjøre en god jobb! Flere har jobbet på sjukehuset og var skremmende kompetente til dette arbeidet.. Jeg fikk ihvertfall tydelig gitt ansvaret for oppstart og drift til den nye sykehjemsoverlegen.Jeg gikk nynnende fra møtet helt sikker på at dette kommer til å bli et godt tilbud vi kan tiby våre innbyggere!

…og det var den uka…