Kunnskapsoppdatering, ny sykehjemsoverlege og sats på helsestasjon!

Sundvoldenkonferansen er en årlig samfunnsmedisinsk konferanse som arrangeres av bydelsoverlegene i Oslo. Jeg sitter på konferansen og savner mange kolleger! Det er ikke mange konferanser med bare dette fagområdet som fokus og denne er en gjentagende faglig «höjdare» som er åpen for hele landet.. Denne gangen med «barn og ungdom , helsetilstand og forebyggende helse» som overskrift. Dyktige fagfolk fra Statistisk Sentralbyrå til Finn Skårderud. Presentasjoner på høyt faglig nivå, og rett inn i det aktuelle området for oss som jobber med dette ute i kommunene både for helsesøstre, allmennleger og samfunsmedisinere..Alle faggruppene er representert her, men få fra mitt eget fylke.

Som kommuneoverlege er faglig oppdatering grunnleggende for å gjøre arbeidsoppgavene hjemme i kommunen godt. Det er massevis av kurs og konferansetilbud. Det vanskelige er mest å prioritere og melde seg på det som er mest aktuelt og best….. dette er et av tilbudene jeg har hatt mest nytte av de årene et har vært åpent for alle.. Så må tida på kurs for å bli oppdatert veies opp mot at det ikke er så greit å være mye borte fra jobben… der skjer det mye for tida.

Jeg er ikke noe flink til å «mingle» (har jeg skrevet om før) men pausene blir ofte lengre enn avtalt og diskusjonene utenom de faglige forelesningene er minst like viktige. Det er så mye fagkompetanse blant de som kommer på sånne konferanser!

Denne uka har vært spesielt positiv. Vi har ansatt en ny sykehjemslege og hun begynte på mandag… Nå er det 3 fulltids sykehjemsleger på Eikertun. Før arbeidsdelingen dem i mellom er klar må den nye bli kjent. Hun har fått oppgaven å jobbe med etableringen av øyeblikkelig hjelp plasser på sykehjemmet fra begynnelsen av. Spennende! Så må resten av oppgavene fordeles fordi de andre to er ganske så hardt presset. Samtidig er det oppgaver legene nå kan ta opp som det ikke har vært kapasitet til før. Vi er sikre på at dette vil være et positivt bidrag i samhandlingsreformen og at vi vil kunne redusere pengene vi betaler til sykehusbehandling. Mitt mål er å oppnå det samme som de har gjort i Hallingdal og rundt Hallingdal sjukestugu; at innbyggerne heller vil legges inn der enn å sendes til sykehuset…

Tirsdag var det dialogmøte mellom fylkesmannen og kommuneoverlegene. Dette er også et faglig høydepunkt. Denne gangen med samme «tallknuser» fra KS som gikk gjennom mye av den statistikken som finnes i forhold til samhandlingsreformen, men også statistikk som beskriver fastlegenes aktivitet.

Uka dundret gjennom tida i et farlig høyt møtetempo.. Fikk så vidt tid til å snakke litt med kollega Pål og oppleve hvor bra det er å jobbe to sammen. Han tok seg av flere vanskelige saker innen psykiatri-rus området samtidig med at jeg dekket noe annet. Vi hadde jo ikke rukket halvparten hvis vi bare var en av oss…

Her på lørdag morgen er forelesningsdagen i gang… «Helsestasjon som forebyggingsinstans – rett bruk av ressurser»?  Spennende… sjøl om jeg har min egen konklusjon klar på forhånd… jeg har alt for godt samarbeid og erfaring med det samarbeidet til å mene noe annet enn at det er en av våre viktigste ressurser innen forebyggingsarbeidet….