Tallmagi og statistikktrylling

Jeg er på KS konferanse om styringsdata i samhandlingsreformen. «Tallknuseren» fra KS mente vi i Øvre Eiker brukte alt for lite penger på eldreomsorgen og at hjemmebasert omsorg var for dårlig utbygd! Tydelige tall, tydelig tale. De statistiske dataene fra mange forskjellige kilder, også fra sykehusene, blir bedre og bedre. Vi får nå ut masse tall som kan si noe om tjenestene i kommunen, hva vi forbruker av spesialisthelsetjenester og hva vi bruker våre kommunale penger til. Helsedirektoratet legger nå ut tallene bearbeidet i en Excell database du sjøl kan gå inn å plukke indikatorerer i. Se dem her.

Men viser tallene et riktig bilde?

For det første er jeg fremdeles ikke sikker på kvaliteten på de tallene som er puttet inn i databasen. Vi veit at både de tallene vi puncher til Kostra fra kommunene har feilkilder. Sykehusenes vilje/evne/kapasitet til å legge inn kvalitetssikrede data er enda ikke gode nok… men det blir bedre og bedre. Vestre Viken Hf virker å ha god kontroll på sine tall… Men det er fremdeles sånn: søppel inn => søppel ut…Jeg har fremdeles litt dårlig magefølelse i forhold til disse dataene… men det er kanskje min magekatarr som plager meg…?

Det andre er hvor stor vekt vi nå skal legge på Statistikktall, regnskapstall i forhold til brukernes erfaringer med våre tjenester, behovene vi får tilbakemeldinger om ute og menneskeligheten… Jeg mener det siste er en undervurdert og, en etterhvert, for lite vektlagt faktor. Vi kan ikke gjøre mellommenneskelig kontakt, nærhet og trygghet om til data og tall. Jeg engster meg for tallmakta….

Konferansen driller oss i bruk av statistikken. Får oss til å skjønne sammenhengene i tallene og se fordeler og begrensinger (litt for lite av det siste, da..)  Jeg mener det er kjempeviktig å kunne dette, kjenne statistikken, hvordan den kan brukes (og ikke minst; misbrukes!) Vite hvordan vi finner fram til dem og bearbeider dem. Dette skal faktisk KS har skryt for at de utsetter (!?) oss for!

Jeg tenker på gru hvor dårlig karakter jeg fikk i matte på videregående… men jeg har da skjønt mesteparten idag….