Jobbtanker inn mot midnatt…. en drøm eller…?

Jobbtanker inn mot midnatt…. Veiledning, tuberkulose, Legeråd og legespesialistkomitè… arbeidsoppgavene flyter litt rundt her jeg sitter foran ovnen og koser meg over at det er mørkt og vått ute. Det er $%!!& travelt for tida så jeg har inntatt den alt for vanlig posisjon; nemlig hengende etter min egen skygge…

En hel dag med veiledningsgruppa i samfunnsmedisin på Herland gård i Svarstad. Jeg gruet meg for å bli veileder for ei slik gruppe med samfunnsmedsinere… litt (= myyye) prestasjonsangst både overfor å kunne drive ei slik gruppe bra nok og det faglige, samfunnsmedisinske, innholdet. Jeg opplever rett og slett at jeg koser meg på disse dagene annehver måned. Kanskje fordi det er ei svært så faglig oppdatert og kompetent gruppe (Jeg lærer en masse!) og fordi de er ivrige og ganske så like i sin iver etter å diskutere. Grunnlaget fra veilederopplæringen og bruk av veiledningshåndboka vi har fått gjør det lettere. Så sjøl om jeg er litt engstelig før hvert møte så er det bare bra så jeg skjerper meg…. noe av det som er vanskeligst er å bare være veileder og ikke delta med meg sjøl og mine problemer i diskusjonene… det klarer jeg selvsagt ikke helt! Alle skulle jaggu hatt seg ei veiledningsgruppe.. Så får en satt sine meninger i perspektiv og belyst problemstillingene fra flere sider. dette er moro!

Fra veiledningsgruppe til leder av styringsgruppa for prosjekt «Helhetlig pasientløp» i Øvre Eiker kommune. Idag satt jeg bare med første møtet i prosjektgruppa som skal videreføre samhandlingsprosjektene våres inn i en ny og bedre måte å organisere oppfølgingen av pasienter i tjenestene våre…. eller blir det det? Vil vi klare å tenke nytt OG vil vi virkelig klare å gjennomføre og innføre det! Jeg er kjempespent…. bort sett fra at det er veldig beroligende å møte så mange motiverte medarbeidere som går på jobben med krum nakke. Dette blir ikke lett…!? men hvis vi får det til blir det bra!

Ytterpunktene får noen ganger svetten til å renne oppover på ryggen min..men etter prosjektmøtet var det bare å hive seg i bilen, kjøre ned til sykehuset og være med på oppstartsmøte for DOT behandling (Direct Observed Treatment) på en pasient med tuberkulose. Erfaren legespesialist, erfaren tuberkulosekoordinator, ryddig hjemmesykepleier, pasient og pårørende med full positiv innstilling til å klare behandlingen. Jeg føler meg litt som gallionsfigur (??) eller politimann (!?) i bakgrunnen som følger med det de andre gjør og passer på at ting skjer slik det skal…Dvs Når Hege tuberkulosekoordinator sier at det skal gjøres sånn så retter jeg meg opp og GJØR det… et godt eksempel på en effektiv og godt organisert spesialisthelsetjeneste…

Derfra til møte med Mattilsynet. Vann hygiene, zoonoser, (ringorm denne gangen…) detektivarbeid i næringsmiddelfaget, smugling, unndragelse av toll, skatt og vi er laaangt utenfor samfunnsmedisin, men sååå spennende å høre og få vite litt om! Samarbeideta med Mattilsynet er en viktig utvidelse av den fagkunnskapen vi kommuneoverleger sitter inne med!

Sein dag idag. hjemme kl 2015 etter Legerådsmøte (AllmennLegeUtvalg= ALU). En gang i året har vi aHLR øvelse. Det er godt oppmøte av fastlegene hvor vi får øvelse i avensert hjerte og lungeredning. Børre ambulansesjåfør trimmer kunnskapene våres og har øvet oss en gang i året i flere år. Bedre og bedre kursing. Dagens øvelse ble tatt godt i mot og ekstra hyggelig å høre fra en av kollegene som hadde måtte bruke kunnskapene sine på en plutselig hjertestans på kontoret. Samarbeid og gjennomføring av aHLR på pasienten bare funket og 3 uker seiner kunne de sitte å prate om hendelsen på kontoret. Er ikke det en god opplevelse!

Som kommuneoverlege fungerer jeg som sekretær for Legerådet. Vi stiller med litt mat og mine fingre jobber med referatet mesteparten av møtet. Informasjon om «medikamentskrin» for oppfølging av døende hjemme fra kreftsykepleierne, info fra Aktiv Eiker om frisklivsresepten og om Helsestasjon for ungdom og hepatitt B vaksinering av barn før vi gikk løs på sakslista hvor vi bla bestemte nytt møte for å diskutere oss gjennom den nye fastlegeforskriften.. Puuuhhh ZZzzzz tror jeg neesten sover alt jeg…