Kan Trivsel bestå av utilstrekkelighet, ukjente arbeidsfelt og byråkrati?

Det er store arbeidsområder for kommuneoverlegen. Mange muligheter for å føle at man ikke strekker til og spennende opplevelser innen ukjente arbeidsfelt. Kombinasjonen har alltid motivert meg og inspirert. Å finne en måte å fylle jobben på som gjør at jeg kan kontrollere følelsen av utilstrekkelighet og få oppleve andres fagfelt og lære om det for å kunne dra nytte av det i egen jobb opplever jeg like motiverende idag som for 20 år siden!

Denne uka har jeg fått prøvd meg innen noen ytterpunkter. Jeg er så heldig å få være med på å revidere Helsedirektoratets veileder for Frisklivssentraler. Jeg var med på å lage den første også. Dvs jeg bidrar med noen innspill i diskusjonene. Aller mest lærer jeg og hører på de andres argumenter og synspunkter. Priviligert kommuneoverlege som får sitte å høre noen av de flinkeste fagfolka innen arbeid i frisklivssentraler! Bare det å registrere hvordan folka fra Helsedirektoratet legger opp arbeidsøktene for å utarbeide veilederen er jo god voksenopplæring, synes jeg.. Jeg liker veldig godt at Helsedirektoratet bruker de som jobber innen dette fagfeltet ute i de forskjellige tjenestene. Veilderen er jo til for andre som skal gå samme veien som de har gått….. men det ble en laaang dag

I det andre ytterpunktet sitter jeg og skriver ansettelsesbrev for ny sykehjemsoverlege. Formelt, skikkelig og grundig for å få med de punktene vi hadde forhandlet oss  fram til. Noen vil nok si at jeg er en sann byråkrat og ikke er jeg uenig i det. Det tror jeg er helt nødvendig hvis man skal gjøre en god jobb som kommuneoverlege. Byråkratiets regler og rutiner er det som oftest gode grunner til……Samtidig er jeg veldig opptatt av at jeg både snakker et folkelig språk og kan ha en fleksibel måte å jobbe på innenfor de rammene vi har….(de rammene tror jeg at jeg skriver om seinere…!?)

Smittevern og spesielt tuberkulosearbeid har jeg skrevet om før…. og idag var det den årlige samlingen av oss som jobber med forebyggende arbeid, tuberkulosekontroller og oppfølginger. Tuberkulosekoordinatoren på Drammen sykehus og Bærum sykehus inviterte. Jeg synes det forumet er veldig viktig fordi det står midt mellom Sykdomskunnskapen på Folkehelseinstituttet og sjukehusene og oss ute i kommunene. Spesielt er det spennende å sitte i grupper å diskutere hendelser fra virkeligheten. Hvordan ville vi løst det.. osv… Jeg måtte desverre gå litt før tida for å

Møte leder av Kriseteamet i Nedre Eiker og kvalitetsrådgiver i kommunen. Vi holder på å gå gjennom arbeidet i kriseteamet og revidere drift og innhold. Navnet «Kriseteam» må vi avklare også fordi det ligger så tett på «Kriseledelsen» som er noe helt annet… Det forvirrer både samarbeidsparter og publikum så vi grubler på å finne et annet navn…

– og i morra er det møte i styringsgruppa for prosjektet «Etablering av akuttplasser i Øvre Eiker» . Vi fikk penger til drift i år og er i full gang med tilretteleggingen!

One thought on “Kan Trivsel bestå av utilstrekkelighet, ukjente arbeidsfelt og byråkrati?

Kommentarer er stengt.