Uenighet som drivkraft for forkjølet Ansattkapitalist

Jeg satt bakerst i festsalen på rådhuset med dryppende nese, rennende øyne, undertrykte nys og sår hals. Foran foreleste en fra bedriftshelsetjenesten om håndhygiene og hvordan unngå smitte fra ansatt til ansatt i influensatida…Skulle jeg snike meg ut…..aaatjooo – snufs…?? jeg dynker hendene med litt sprit så lukter jeg ihvertfall smittefritt….!!? HMS dagen i kommunen var godt satt sammen med gode forelesere. Per Fugelli hold som vanlig et knakende godt foredrag, ble jeg fortalt for jeg gikk, ergelig nok, glipp av det fordi jeg måtte i et annet møte. Vi pleier å hilse og denne gangen hadde jeg visst ikke trengt å være redd for å smitte han for han var like forkjølet som meg… Jeg er nesten bra, Per… er du?

Møtet jeg måtte i var oppfølging av arbeidsgruppene vi har hatt innen etablering av akuttplasser, rehabilitering og lindrende avdeling. Viktig å føre videre både fordi det er gjort et stort arbeid av ansatte og fordi det vil bety mye både for pasientene våre og kommunen. Ny kommunalsjef for Helse og omsorg var med og plasserte oppgavene og avklarte andre. En tankevekker for meg som kommuneoverlege som kan være et typisk dilemma for oss som medisinskfaglige rådgivere:
Rådmannen og ordfører skjærer gjennom og bestemmer noe annet enn det vi fagfolk har kommet fram til. Lang fartstid i kommuner har lært meg å akseptere og lojalt følge opp vedtak sjøl om de går på tvers av egne vurderinger og konklusjoner. Jeg mener uenighet er viktig for å finne gode løsninger og da må vi også finne oss i at andre synspunkt enn egne faglige argumenter vinner. Hvis man ikke kan leve med slike forhold kan man ikke jobbe som kommuneoverlege i en kommune… I alle utfordringene innen samhandling er jeg ganske sikker på at vi vil få flere uenigheter…!(?)

Direkte videre til Buskerud fylkeskommunes folkehelseråd hvor vi bla diskuterte rådets mandat. Jeg er veldig opptatt av kommunenes uavhengighet og evne, vilje og mulighet til å gjøre egne prioriteringer innen folkehelsearbeidet. Jeg er allikevel opptatt av at vi kan ha et godt samarbeid med fylkeskommunen på områder hvor vi utfyller hverandre. Det er et hyggelig råd med medlemmer som gjerne tar en diskusjon og jeg er ganske fornøyd med fylkeskommunens holdning til samarbeid med kommunene…

Seint på dagen , men rådmannen hadde kalt inn til et evalueringesmøte etter flomkatastrofen i august. Spennende å høre hvordan de jobbet, utfordringene som ble taklet og innstillingen blant ansatte til å hjelpe til. Allikevel er  det viktig å ta opp de tingene som ikke gikk så bra og diskutere internt så vi kan forberede neste gang noe uforutsett skal skje. Kommunikasjon og strømmangel var, f.eks, en utfordring i flomområdene som vi må jobbe videre med. Vi kommuneleger er utstyrt med nødnettradioer hvor systemet er bygget for å klare slike situasjoner . En tankevekker at vi ikke har slikt system til kommunal kriseledelse…. også tankevekkende og inspirerende å høre hvordan de klarte å omgå både manglende strøm og telefonnett som var nede…

Det var en dag denne uka mens det jo har skjedd så mye annet moro! Ny turnuslege var innom; jeg pleier alltid å gå gjennom hvordan vi har opplegget i vår kommune i løpet av den første tida hun/han er her. KollegaPål tar den andre kommunen. Seinere i uka var jeg innom Aktiv Eiker og hilste på to nye medarbeidere der….. like spennende og inspirerende. Nå får vi en ny giv! Til sist denne uka var det travle forhandlinger mellom personalavdelingen, oss og innstilt søker til ny sykehjemslegestilling. Jeg tror vi har fått avklart det og funnet et tilbud som den innstilte aksepterer… Kors!! Da har denne uka vært full av positive nye medarbeidere! Den kapitalen vi har i ansatte og som vi øker med nye ansatte får meg til å føle meg som en @!§?%$ kapitalist!! Riiiiiik…….!!

God helg!

2 thoughts on “Uenighet som drivkraft for forkjølet Ansattkapitalist

  1. Får håpe du er frisk igjen nå EInar?! Når det gjelder akuttplasser; opplever dere at det oppstår et behov for ytterligere vaktsjikt for tilsynsleger i tillegg til legevakt, eller blir akuttplassene ivaretatt av legevaktlegen…?

Kommentarer er stengt.