Urettferdig om akuttplasser og hva som motiverer for bedre og mer jobb!

Litt sliten i hue, mett av mat og faginntrykk. Jeg sitter i Bodø etter at årets årsmøtekonferanse i Norsk samfunnsmedisinsk forening(NORSAM) og Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid (LSA) er ferdig. Det er virkelig inspirerende og motiverende å møte kolleger fra resten av landet. Noen med årelang erfaring og heldigvis er det nå også flere yngre som hiver seg på diskusjonene. Dette er en årlig konferanse som er viktig for samfunnsmedisinere!
To hovedområder sitter igjen på hjernebarken;

  1. andre kommuners løsninger på øyeblikkelig hjelp plasser  og
  2. hvordan økonomi virker inn på utvikling av helsetjenesten

Vi er godt i gang med å etablere akuttplasser (= øyeblikkelig hjelp plasser) på vårt sjukehjem i Øvre Eiker. Spennende prosjekt i nært samarbeid med Vestre Viken Helseforetaks «prehospitale tjenester» (den avdelingen som organiserer ambulansen) og lokalsjukehuset på Kongsberg. Det er oppløftene å høre hvor godt samarbeid vi har fått til med vårt helseforetak men trist  å høre hvor vanskelig det samarbeidet er i andre sjukehusregioner. Som kav østlending er det sunt å få høre hvordan de har det i nordNorge og hvilke utslag sentrale myndigheters regelverk slår ut. Samhandlingsreformen har som hovedfokus bedre behandlingslinjer for pasientene nærmere hjemstedet(= i kommunen) Da blir det rart når små kommuner under 6000 innbyggere ikke får penger til å fortsette med veldrevne øyeblikkelig hjelp plasser som allerede fungerer. Pasientene må heller kjøres mange mil til interkommunale samarbeid eller til sjukehuset….. det var vel ikke meningen? Jeg er imponert over den viljen kommuneleger og fastleger i utkantkommunene har til å utarbeide alternative kommunale tiltak til beste for pasientene ofte ved at de tar et ansvar langt ut over kontortid og legevaktsturnus…..

Det andre som har festet seg fast på hjernebarken er en gjennomgang av hvordan og hvilke insitamenter som virker inn på utvikling av primærhelsetjenesten. Steinar Westin fortalte om utviklingen i England hvor NHS (National Healt Service) legges om ti å bruke mye mer retningslinjer som følges opp av økonomisk premiering av fastleger og økonomisk «straff» for de som ikke følger retningslinjer for alle sine pasienter.. Er det riktig å bruke ressursene på det som blir premiert fra staten eller skal man bruke faglig vurdering og undring?

Vil du se en spennende og morsom video om hva som sporer oss til å gjøre bra og mer arbeid kan du kikke på denne 10 min lange videoen. Spesielt egnet for ledere!

Jeg grublet meg inn på flyet fra Bodø….