Revisjon av kriseteamet

Jeg liker å jobbe de to siste ukene i juli! Jeg har gjort det i sommerferien i mange år og det er både trivelig og effektivt hvert år. Kanskje bortsett fra i fjor pga terrorhandlingene i Oslo og Utøya som jo skapte masse arbeid for oss som var på jobb. Men, altså, to uker jobb midt i sommerferien vil alltid si lite folk på jobb og stille på kontorene. Da er det tid for å lage seg ei liste over alt det som skulle vært gjort siste halvåret, planlegge og så grave seg ned i arbeid som jeg slett ikke har fått tid til resten av året.

Nå i år skriver jeg på et dokument med en revurdering av kriseteamet i Nedre Eiker. Bakgrunnene er erfaringene og tilbakemeldingene etter terror-ugjerningen i fjor, men også egne erfaringer sammen med to nye veiledere som er gitt ut av Helsedirektoratet:

Sammen med informasjon fra tre nettsteder som omhandler dette er det godt grunnlag for en gjennomgang og revisjon av kriseteamet.

Jeg har sittet å gå gjennom veilederne og ser at vårt kriseteam nok jobber omtrent som beskrevet, men vi trenger skrevne rutiner, retningslinjer og få det inn i beredskapsplanene.  Vi trenger å gå gjennom og klargjøre flere områder vi har gjort oss erfaringer med. Nå etter sommerferien tar vi utgangspunkt i det leder av kriseteamet og jeg har laget for å gjøre en skikkelig revisjon..

Bare for å vise hvor viktig det er at vi tydeliggjør kriseteamets arbeid er forventningene til politiet når det skjer en krise. Vi opplever at de forventer at kriseteamet skal rykke ut med den eneste gang og være aktive nesten fra åstedet for krisen samtidig med dem. Vi vet imidlertid at det er «emosjonell førstehjelp» som er viktig, dvs at de berørte trygges, sikres og at familie/pårørende/venner hjelper til. Det vil ofte legevakta kunne sette igang. Vi mener kriseteamet skal komme inn dagen etter når det største sjokket er på vei tilbake for å følge opp, legge en plan for videre oppfølging og sørge for at de riktige instansene blir informert og gjør det de skal. Jeg mener det er viktig at vi er tydelige på hvordan kriseteamet skal jobbe, både i muntlig og skriftlig form.

Vi må nok gå gjennom det samme i Øvre Eiker etterhvert også..Det er viktig at dette fungerer som det skal og at nødetatene som kan løse ut kriseteamet veit hva de kan forvente, når og hvordan. Varslingsrutinene for teamet er det mest tydelige vi har idag, men allikevel kan det bli bedre både beskrevet og kjent blant de som skal melde ifra..

En av de største utfordringene for driften av kriseteamet er at det er bygget på frivillig innsats. Dvs at det ikke er noen fast betalt turnus og vi er avhengig av folks velvilje og motivasjon for å stille på fritida si til slike tunge oppdrag.

Kommuneoverlegen har en egen rolle i forhold til dette arbeidet både i planlegging, drift og aksjoner… Det blir spennende å gjennomføre denne revisjonen..