Tilgjengelighet til kommunelegefunksjonen

Ferietid og en liten refleksjon over tilgjengelighet til kommunelegefunksjonene…..

Jeg har nå jobbet tilsammen i ca 23 år som kommunelege og har i alle årene vært tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Mange vil nok mene jeg har en gammeldags holdning til dette med tilgjengelighet, men det har fungert godt for meg og jeg har stort sett deltatt i de situasjoner som har oppstått i de kommunene jeg har jobbet. Det har heller ikke vært noen stor belastning, sjøl om det på en måte er blitt en livsstil å kunne svare på telefonen også når jeg har ferie. Slike situasjoner har en bemerkelsesverdig evne til å oppstå utenfor kontortid og min holdninger er at vi kommuneoverleger innehar en kompetanse som er spesielt viktig når det skjer alvorlige hendelser som går ut over mennesker i vår kommune.

Når en akutt situasjon oppstår som krever kommuneoverlegens kompetanse stiller vi selvfølgelig opp. Helsepersonell flest stiller opp når det gjelder i en akutt situasjon..

Det er jo et stort tankekors at det forventes av oss som yrkesgruppe at vi er tilgjengelige for lovpålagte oppgaver døgnet rundt hele året… for det gjør det; både i lovverk (Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om psykisk helsevern, Smittevernloven, Folkehelseloven, helseberedskapsloven) og fra administrasjon kreves det at kommunelegefunksjonen dekkes døgnet rundt. Svært få kommuner har vaktordninger for sine kommuneoverleger…

Sjøl har jeg alltid vært tilfreds med å kunne være tilgjengelig hele tida og kunne ha oversikt over alle de situasjoner som oppstår i kommunene jeg har jobbet i og med de praktiske ordninger vi har kommet fram til, men jeg innser at dette er en overleving fra gamle dager med en holdning til legearbeidet vi ikke lenger ser så ofte hverken blant legene eller arbeidsgiverne.

Jeg har i 3/4 år opplevd å jobbe sammen med en yngre kollega. Pål er en motivert, engasjert moderne lege med pågangsmot. (og ja…jeg han er klar over at jeg mener det om han!) Vi ser nok litt forskjellig på flere områder i kommunelegefunksjonen, bla tilgjengeligheten… I sommer har jeg opplevd hvor mye bedre det kan fungere med en kommuneoverlege i jobb, mens jeg har ferie. Det er ikke mye i tvil om at det, er en mye bedre løsning for innbyggerne at en kommuneoverlege er på jobb mens den andre har ferie. Handlekraft, reaksjonstid, vilje til å trå til ut over arbeidstida (Krisene skjer jo nesten alltid uteom arbeidstid..!?) er helt annerledes enn når en må håndtere en hendelse på telefon, vurdere om ferie skal avbrytes eller sette i gang aksjoner gjennom andre… Det er en stor lettelse å kunne lene seg til rorkulten på sjekta å vite at kollegaen tar seg av de praktiske tingene på jobb som ikke kan vente! Diskutere hva som skal/må gjøres på telefon og avtale tiltak, men overlate gjennomføring til kollegaen.

Men…. jeg er fremdeles usikker på om vi kommuneoverleger skal gå vakter i en form for vaktturnus…..