Samhandlingsreform med fokus på penger eller pasient?

To dager i Trondheim på nasjonal konferanse om Lærings og Mestrings Senter (LMS). Jeg var innbudt med fordi jeg er med i ei arbeidsgruppe som skal revidere veilederen for frisklivssentraler. (Se den her) Det er spennende arbeid… njaaa arbeidet er kanskje ikke så spennende, men folka som er med! engasjerte folk med meninger og ideer og ikke minst erfaring med drift av frisklivssentraler. Jeg tar med meg alt jeg kan og prøver å kommentere fra eget standpunkt. Samhandlingsreformen fokuserer mye på forebyggende og helsefremmende arbeid og arbeidsgruppa ser på om det er lurt å kombinere LMS og frisklivsentraler. FMS= Friskliv og Mestrings Sentral! Jeg synes det er en god ide og mener at vi i frisklivssentralen Aktiv Eiker allerede jobber med mestrings arbeid innenfor de områder de dekker. Tenk å bygge dette sammen og få til samarbeid med sykehusenes LMS i en interkommunal FMS!  Konferansen gav mange gode eksempler på hva enkelt kommuner har fått til. Det nesten så en får dårlig samvittighet når man hører hvor flinke noen er innen sitt område… Men sånn er det jo; ingen kan være like flinke innen alle områder…

Jeg må innrømme at jeg hadde opptil flere baktanker når jeg blir med til Trondheim med Helsedirektoratet. Datteren bor der så jeg benyttet sjansen til lunsj og middag med henne. Samtidig bodde jeg hos noen venner som jobber mye med samhandlingsreformen og spesielt organisering av omsorgstjenestene etter utskrivning etter sykehus (Helhetlig pasientforløp). Kvelden ble lang med en blanding av god mat, faglig diskusjon og privat prat. Det ble jo som et kinderegg! Tre gode ting på en gang…! Jeg var sliten på vei hjemover men veldig glad for to dager med intense faglige, familiære og private opplevelser!

Jeg er oppriktig bekymret for utviklingen av de kommunale pleie og omsorgstjenesten… Mange kolleger jeg snakker med opplever det samme jeg synes jeg merker; Samhandlingsreformens fokus på at alle utskrivningsklare pasienter skal tas imot straks i kommunen og arbeidet med å bygge opp øyeblikkelig hjelpplasser på sykehjem begynner å bli en belastning på personalet og ikke minst hjemmeboende syke. Terskelen for å få plass på sykehjem er blitt høyere med større belasning på pasientene og de som skal pleie dem hjemme. Jeg mener årsaken bla er at sykehuset skriver ut raskere enn før, dårligere pasienter, men også en høy motivasjon og iver ute i kommunene for å være flinke å ta imot alle som skal skrives ut fra sykehuset så fort som mulig => med en gang. Det er nesten blitt sånn at sykehusene ikke aksepterer at kommunen sier nei til å ta imot en pasient. Kommunen kan klart si ifra at de ikke er klare til å ta imot en pasient fordi man ikke har kapasitet nok, eller kompetanse nok til å ta imot. Vi må bare betale sykehuset for å beholde dem noen døgn. Det kan være både billigere og bedre enn å rydde plass, kalle inn ekstra personale og kanskje ikke gjennomføre god nok pleie for sykdommen de kommer med.  Generelt er det stort press på sykehjemsplassene og snarveien til en sykehjemsplass går gjennom et sykehusopphold. Hovedproblemet ligger i at mange av kommunene hadde plassproblemer på sykehjemmet før samhandlingsreformen og med alt for dårlig tid til å bygge nytt og etablere flere plasser, eller øke kapasiteten og kompetansen til hjemmesykepleien. Dette var da kjent….? i Våre kommuner er det planer for å bygge ut sykehjem eller bygge nytt, men det tar jo litt tid…

Samtidig er det et stor motivasjon for å få igang nye tiltak som å etablere akuttplasser på sykehjemmet. Det vil jo bli spennende faglig for pleiepersonalet og for legene. I den ene kommunen håper vi komme igang i løpet av høsten med 2 akuttsenger på sykehjemmet i spennende samarbeid med helseforetakets prehospitale tjenester og somatiske sykehusavdelinger. Jeg er ganske sikker på at vi også kan  forhindre sykehusinnleggelser og hvis vi klarer bygge opp rehabiliteringsarbeidet samtidig kan vi også forebygge innleggelser på sykehjemmet og dermed lette presset litt der også…

Jeg er ikke så flink med penger…. men jammen lurer jeg veeldig på hvordan vi i kommunen skal kunne dokumentere at vi sparer liggedøgn på sykehuset…? Vil virkelig alt arbeidet vi nå legger i tjenesteuvikling føre til færre innleggelser? Jeg er ganske sikker på at vi må komme et stykke på vei før vi kan merke en kostnadsreduksjon i medfinansieringen…..

Avsluttet dagen idag med møte i Lokalt Samarbeids Utvalg på Drammen sykehus. Jeg sitter der som representant for kommuneoverlegene. Vi har hatt flere møter og de begynner å finne sin form sjøl om det foreløpig er mest informasjoner og ikke så mye diskusjoner for å løse utfordringer. Men vi beveger oss i den retningen. Akuttplasser ble et tema også der og kjapt var diskusjonen i gang!

Er en fyringsovn som oser og lukter ut over nabolaget et sak for forurensingsmyndighetene i kommunen eller oss som arbeider med miljørettet helsevern… Jeg er faktisk i tvil og fant ut at jeg trengte å bruke et av nettverkene vi samfunnsmedisinere har som er lett tilgjengelig; «kompass» som er et et elektronisk nettverk basert på epost. Jeg fikk mange svar, med sprikende oppfatning men med et flertall for miljørettet helsevern…Ok da… vi er i gang!