Dialogmøte med krybbedød og samhandling

Fylkesmannen innkaller alle kommuneoverlegene til «Dialogmøte» to ganger i året. Som oftest slår vi sammen dette møtet med et av kommunelegeforummøtene. Idag serverte fylkeslegen to spennende felt. Vi fikk en time med teamet fra Folkehelseinstituttet som følger opp plutselig barnedød, krybbedød. Det er både betryggende og veldig godt å vite at det er høykompetente folk som kontaktes på Folkehelseinstituttet hver gang det registreres plutselig spedbarnsdød. riktig nok har antall krybbedødsfall gått kraftig ned etter at vi begynte å anbefale at barn ikke skulle ligge i mageleie. Allikevel dør 37 barn hvert år i krybbedød. Barnet skal alltid legges inn på nærmeste sykehus barneavdelingen for undersøkelse og det skal obduseres. Et team fra folkehelsa reiser ut til hjemmet hvor det skjedde og gjør en åstedsundersøkelse hvis foreldrene godtar det. idag var vi også opptatt av at fastlegen og kommunelegen skal bli informert så fastlegen kan følge opp familien og kommuneoverlegene kvalitetssikre at tjenestene gjør det de skal på en god måte.  Det kan være en svært vanskelig situasjon for foreldrene og de må selvfølgelig følges opp ut fra hva slags reaksjoner de får… fastlegenes arbeid først og fremst, men også kriseteamet og helsesøstertjenesten….

Vi hadde også en lang bolk om samhandlingsreformen. Litt utdiskutert, tenkte jeg, det var mange av kommuneoverlegene som ikke sa så mye og tingene som ble tatt opp var mye de samme vi har diskutert lenge: mangler både internt i kommunene og på sykehusene, økonomi og personellressurser, oversikt over hva pengene vi bruker i medfinansieringen av behandlinger på sykehusene (medisinske tilstander) går til. Tid til å bygge opp tjenester og manglende støtte til investering for å bygge opp tiltak for ikke å snakke om manglende satsing på forebygging…. det som virkelig har potensiale for å spare penger over sikt…..både for sjukehus og kommune!

Programmet ble tett og pausene få. Jeg mener det nesten er viktigst for da får vi pratet sammen, spurt hverandre og forhøret oss om ting vi lurer på… men dagen forsvant fort!