Korte uker og raske dager

Prosjekt Lokalmedisinske tjenester i  Øvre Eiker og Nedre Eiker er ferdig. Jeg har skrevet ferdig sluttrapporten og laget en sak til politisk i begge kommunene. Det var en takknemlig å jobb å skrive rapporten. Tre arbeidsgrupper hadde gjort et grundig og engasjert arbeid og lagt fram sine rapporter med meninger om hvordan vi skal utvikle arbeidet med Lindrende behandling, rehabilitering og akuttplasser (Øyeblikkelig hjelpplasser) på sykehjem. Min oppgave ble å trekke ut de viktige konklusjonene og sette dem sammen i et litt mer lettleselig dokument. …. ferdiiiiig! Vi fikk full støtte til konklusjonene i Øvre Eiker, men saken om akuttplasser er litt mer komplisert i Nedre Eiker hvor politikerne også må ta stilling til at Drammensregionens interkommunale legevakt har kommet med tilbud om akuttplasser lagt dit for sine medlemskommuner. Jeg ble vel nærmest lettet over at skal utsette det litt i Nedre Eiker så vi slipper å kjøre to paralelle prosesser i begge kommunene (Okay da.. det er egoistisk tenkt… men kanskje også lurt for kommunen)

I Øvre Eiker er vi allerede i kontakt med sykehuset/Vestre Viken HF om å lage en prosess for å utvikle detaljene rundt to akuttrom på Eikertun. Det blir selvfølgelig best når vi får bygget ut sykehjemmet slik planene er, men vi kan godt klare det i eksisterende bygg. Dette er spennende, fordi det er nytt, konkrete og spennende tilbud fra ambulansetjenesten, motiverte medarbeidere og å se hvordan vi får denne prosessen til å gå, lage en samarbeidsavtale med sykehuset og få dette i drift i løpet av året!

Mandagen hadde vi et møte om våre kurs i legemiddellære for helsefagarbeidere og assistenter/ufaglærte i Omsorgstjenestene. Tilsynsfarmasøytene møter sammen med ledere fra institusjonstjenesten og hjemmebasert omsorg fra de to kommunene. Vi har ikke vært helt fornøyd med at vi ikke har kapasietet til å kjøre kursene ofte nok og mange nyansatte må vente en stund før de kan få bemyndigelse til å levere ut medisiner til pasienten. Som flere andre kommuner har vi kikket på flere internettbaserte systemer og nå funnet ett vi synes er bra. Men det skaper nye utfordringer å bruke et slikt system så vi må jobbe videre med å legge til rette rundt disse opplæringssystemene. En raskt regneøvelse viste at vi kan spare mye penger på å gjennomføre det samtidig med at det kan skje oftere med mindre belastning på personalet….

Dagene har gått raskt! Utfordringen min nå er at jeg ikke får tid til å sitte foran pc og gjøre saksbehandling. Det hoper seg opp så jeg må ta rev i seila å planlegge dagene mine bedre (igjen…) Det ble slett ikke enklere etter i dag hvor vi har hatt intervjuer av ny fysioterapeut til Aktiv Eiker hele dagen. Men duuu så spennende å intervjue motiverte, forskjellige og spennende personer. Dette blir et vanskelig valg!