Solaseminar om veiledning og sykle til jobben

Dette har vært en spennende uke! Den startet med en samtale med den nye lensmannen om en sak både de og våre ansatte arbeider med. Et hyggelig møte om en vanskelig sak! Det som ikke var vanskelig er samarbeidet. Igjen blir jeg imonert over hvor flinke de er til å håndtere vanskelige saker og samarbeide rundt dem!

Tirsdag var jeg oppe kl 04 for å nå flyet kl 08 fra Gardemoen. Jeg bannet over at jeg ikke tok natt toget denne gangen også til Stavanger. Da kunne jeg lagt meg til å sove kl 24 og våknet i Stavanger! Nå var jeg passe sliten da jeg kom fram til Sola, men det forsvant fort når jeg møtte kolleger og vi kom i gang med veiledning. Jeg hadde det så spennende og hyggelig hele dagen med en blanding av korte forelesninger, aktive samtaler og veiledning. Jeg synes det var en «højdare» å prøve «triade» veiledning ruslende langs solastrand i lav sol! Se bildet! vi samtalte og gikk så langt det var sandstrand. Det var godt for en kropp som var trøøøtt! dagen etter var en blanding av veiledningsopplæring og møte i spesialitetskomiteen. Jammen fikk vi gjort ting unna der også…. så jeg jeg ruslet fra hotellet inn til flyplassen i duskrein…deilig.

Torsdag på kontoret.. skulle få gjort unna litt da… men hvor blei dagen av? Jeg har laget sak med presentasjon av sluttrapporten for samhandlingsprosjektet «Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker». Rimelig stolt av hva arbeidsgruppene har fått til og at vi er ferdige.. Nå gjenstår bare den vanskelige jobben å få avklart om dette faktisk kan settes ut i live… jeg håper… en sak i begge kommuner. Du kan se rapporten her.

Torsdag var det også møte i det som nå blir hetende «koordineringsutvalget» for samhandlingsreformen i kommunene rundt Drammen. Det er veldig hyggelig og lærerikt å møte prosjektledere for andre samhandlingsprosjekter. Få høre hvordan de jobber, diskutere og få lov å se hva de konkluderer med. Jeg er ganske så bekymret for at vi alle jobber med prosjekter som ikke vil ha den effekt vi forventer på utgiftene til sykehusene. Det virker litt rart når vi faktisk allerede tar imot pasienter raskere fra sykehuset enn før og nesten ikke må betale for utskrivningsklare pasienter. Sykehusene mister dermed inntekter og må enten øke produksjonen innen andre områder eller kutte i tiltakene sine for å spare penger… Jeg er også redd for at vi presser vår egne hjemmeboende pasienter og ansatte hardt.. Det ser ut til å gå bra foreløpig… men vi må få til nye tiltak som også kan spare innleggelser. Det spennende er jo om våre forslag til kunne klare det…..

Sykle på jobben er i gang… dvs jeg har jo vært i gang siden før påske, men nå er prosjektet igang og Øvre Eiker og Nedre Eiker konkurerer… åssen skal jeg fordele syklinga mi da.. Sorry Nedre Eiker i år blir det Øvre Eiker som får mine sykkel og gå kilometer. Jeg bytter til neste år… Idag var det motvind og striregn over hele Fiskumsletta opp til Basserudåsen… sjøl om jeg var gjennomvåt gledet jeg meg over en varm dusj!