Konsertcrew og erfaringskonferanse

Du storeste min så travelt da..!? Gruppearbeid i kommunestyret, legerådsmøte, konsertcrew jobbing… det har ikke vært mye hjemmeisofaen kos denne uka! Det har ikke akkurat vært mindre å gjøre i arbeidstida… Uka startet med «postmøte». Det har vi liksom satt av tid til hver mandagsmorgen…. «liksom»…akkurat. Det blir nemlig alt for ofte forkortet fordi en av oss skal noe annet. Vi prøver å samkjøre oss litt, spesielt når vi nå er to kommuneoverleger. Sjøl om vi tar hver våre «oppdrag» må vi holde hverandre orientert. Dessuten har vi et stort behov for å diskutere mange av saken vi jobber med for de er slett ikke så enkle å bare «løse».

Vi hadde møte med den nye stedlige ledelsen på Kongsberg sykehus og ledelsen i kommunen. Det var et spennende og hyggelig møte.. kan ikke huske hvor lenge siden det er at sykehusledelsen møtte oss i kommunen «hjemme»… Vi kommer til å ha Kongsberg sykehus som vårt lokalsykehus lenge enda, men det ble selvfølgelig en diskusjon om sykehuslokalisering og usikkerheten rundt dette. Vi har mange samarbeidsområder i den nye samhandlingsreformen og våre omsorgstjenester er helt avhengig av hvordan samarbeidet utvikles. Øker gjennomstrømningen av pasienter på sykehuset og dermed at vi må ta imot flere og dårligere pasienter på sykehjemmet? Klarer vi å få til et samarbeid hvor pasienten får den beste behandlingen på det mest hensiktsmessige sted…?

Samhandlingsreformen ser ut til å fungere… vi tar imot alle de pasientene vi skal fra sykehusene både i Øvre og Nedre Eiker. Det gjøres en kjempejobb i kommunene og jeg er forsiktig bekymret for at vi er «for flinke»?

En dag på Sundvolden på erfaringskonferanse etter arbeidet med å følge opp de berørte etter terroraksjonen 22 juli. Godt å høre hvordan andre har gjort det, at vi gjør det omtrent som andre og at vi tenker nogenlunde likt. Oppfølgingen har ikke vært uproblematisk og jeg sitter igjen med en følelse av at  vi har gjort en ganske god jobb i våre kommuner men er også ydmyk  overfor at vi kunne gjort og kan gjøre ting bedre. Vi jobber også med å dekke vaktturnus for helsepersonell ved overføringen av rettsoppgjøret i tingsalen i Drammen og følger opp familiene… flere av oss lurer litt på hvor lenge direktoratet vil at vi skal følge opp de berørte og at de overfører penger til kommunene for ekstraordinær tiltak…Vi vet jo at sorgbearbeidelse og psykiske problemer etter slike voldsomme hendelser kan stå på i flere år.

Dagen etter var det et heldagsmøte om samhandlingsreformen på Kongsberg. Vi ligger litt foran i Eiker kommunene og har allerede forslag til tiltak som vi ønsker sett i gang før de er ferdig med planleggingen på Kongsberg – Numedal.

Torsdagskvelden kom psykiateren bort til meg da jeg var «crew» og parkeringsvakt for minnekonsert for Hilde Heltberg på Kolberg gård: »  Dette er folkehelse, Einar!» Han var imponert både over full låve med publikum , stemningen og opplevelsen. Som psykiater veit han godt hvor viktig det er for folks helse at de kan være med på slike opplevelser…..Folkehelsearbeid!

Uka ble avsluttet på veiledningsgruppas møte i Helsetilsynet i Oslo. Fennomenalt hyggelig å høre på direktør Lars Hanssen fortelle! Lang dag med mange samfunnsmedisinske diskusjoner….