ett prosjekt starter – ett prosjekt avsluttes…og psykososialt krisearbeid

Jeg avsluttet møtet med å takke medlemmene i styret for den deltakelsen, inspirasjonen og den gode tonen det hadde vært på møtene. Samhandlingsprosjektet «Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker» er slutt…. vel altså… det er jo egentlig begynnelsen..! For når jeg nå legger siste hånd på sluttrapporten så er det jo egentlig for å legge fram 3 arbeidsgrupper forslag til tiltak vi bør gjennomføre for å møte samhandlingsreformen, og forebygge/hindre innleggelser i sjukehus som vi kan håndtere ute i kommunene. Altså… starten på nye nytt… Mulig du har kikket på det før, men vi har lagt ut det meste på våre prosjektsider. Det eneste du ikke finner der idag er sluttrapporten for den er ikke offentlig riktig enda, men du finner arbeidsgruppenes rapporter under referater fra fase 2 og hver arbeidsgruppe.

Jeg lurer på hvordan man kan få forklart hvilken arbeidsinnsats, motivasjon og innsats medlemmene i arbeidsgruppene har utført? Det er nemlig slett ikke lett å forklare hva det koster å gjennomføre et slikt arbeid på toppen/siden av full jobb, familie og andre aktiviteter..! Jeg har kjempestor respekt for den jobben de har gjort. Som prosjektleder er jo jobben egentlig lett i forhold. Koordinere og legge til rette for deres arbeid…. mest av alt er jeg redd for at reslutatet av alt dette arbeidet skal bli liggende som en papirplan….det er noe av engstelsen ved alt prosjektarbeid jeg har vært med på..: blir det gjennomført? Vil det vare? Blir effekten slik vi har beregnet….håpet?  Jeg har vært heldig og fulgt de fleste prosjektene jeg har ledet fram til å bli gjennomført…  Dette prosjektet har vi gode sjanser til å få gjennomført. Vi har allerede søkt om prosjektpenger til gjennomføring…

Skole og barnehagesjefen kom ruslende inn på kontoret med den andre enden av prosjektlivet. Vi har laget et notat om et frokostprosjekt for alle skoler og barnehager i Øvre Eiker! Jeg kunne ønske noen kunne følge denne prosessen fra fødestadiet til konfirmasjon..! Skole og «#=!? det blir for langt..= «sjefen» kom inn til meg med sin ide og vi grublet sammen et notat om å lage et folkehelseprosjekt i skoler og barnehager. Men da må det gjelde alle, ikke bare en eller noen få.. Vi ønsker å vise fram at vi lever i en kommune som ønsker å satse på forebyggende helsearbeid. Kan vi få det til? Foreløpig er tanken tatt godt i mot internt og nå skriver jeg det her for å øke ambisjonene litt. Vi satser skikkelig for å se om vår kommuneorganisasjon klarer å satse på et sant forebyggende prosjekt hvor effekten først vil komme i framtida! Sunn frokost til alle i skoler og barnehager, mål at vi skal få med fysisk aktivitet også.. Vi er altså helt i begynnelsen og skal bygge dette opp på en lur og fornuftig måte og ikke minst sånn at vi får gjennomført det slik at alle elevene kan få tilbud om sunn kost på skolen! Jeg liker veldig godt å sitte sånn å diskutere muligheter og prøve finne lure måter å gjennomføre slikt på i en samtale med andre. Det å møte andres argumenter og få motforestillinger og forslag er både inspirerende og spennende… Akkurat her er altså veene før fødselen overstått, jeg er bare litt usikker på om fødselen er overstått.. og jammen skal dette barnet pleies godt for at det skal kunne overleve til konfirmasjonen… om du skjønner bildet(??)

Midt oppi prosjektene jobber vi videre med oppfølging av berørte etter terroranslagene 22/7-2011. Jeg dyktig lei av pressens stadige nye vinklinger for å kunne skrive om ugjerningsmannen samtidig som jeg skjønner den belastningen berørte opplever daglig og nå skal stå midt oppi under rettsoppgjøret. Vi prøver å strekkes oss så langt vi kan. Vi har fått tilbud øremerkede midler fra Helsedirektoratet til dekning av de ekstrautgiftene vi har. Det er godt at de berørte kan tas vare på, samtidig opplever jeg stadig urettferdigheten i at vi ikke får midler til andre som kan ha like sterke, eller sterkere belastninger etter personlige katastrofer. Jeg liker jobben min…jeg bør kanskje ikke si at jeg liker å jobbe med denne type problemer, men jeg prøver så godt jeg kan innenfor de rammene vi har og som sjelden strekker til godt nok…

ett prosjekt starter – ett prosjekt avsluttes…livet går videre..