Kommunelegepåskehilsen

God påske… !

Hvis du ikke har lest kommunelegehilsene fra meg før så er det altså sånn at hvis du har litt dårlig tid eller ikke er så interessert i å bruke tid på å lese en halvgammal kommuneoverlegens hobbygrublerier så kan du bare ta med deg en velment påskehilsen og slutte her.

For deg som kan tenke å følge med nedover sida her så må du nok beregne deg litt tid og konsentrasjon for å kunne følge refleksjoner og tanker som stort sett skal ha et helse eller folkehelseperspektiv. Her finnes ikke et eneste bilde for å lette lesingen. Jeg håper allikevel du får mange bilder oppe i hue som farger teksten. så…

Ok her er vi i gang

Jeg har tenkt å ta utgangspunkt i to helt forskjellige mennsker som begge egentlig snakker om helse sett i en sosial sammenheng og med fokus på barn. Per Fugelli og Anni Lennox….(!?)

For å sette deg litt på prøve her i starten går jeg i gang med noe som ligner matematikk: h=bxkxp2

Du kjenner sikkert til Per Fugelli, kjent fra bøker, tv, de fleste media og professor på Universitet i Oslo. Hvis du har lest litt av han kjenner du igjen ligningen. Les mer om Per Fugelli på nettet hvis du vil. Jeg tenkte at jeg skulle bruke denne ligningen på deg som leser, eller meg.. javisst! men den dreier seg om oss alle sammen og er jo laget for det emnet jeg skriver om!

h=bxkxp2 beskriver at helse er lik biologi ganger kultur ganger politikk i andre potens= Pers ligning.

For å avklare det siste først (for det skal jeg ikke bruke mye tid på her) så betyr ditt engasjement i samfunnet gjennom alle politiske prosesser ekstra mye for helsa til oss alle sammen. Som samfunnsmedisiner kan jeg ikke komme utenom at folkehelsa er sterkt påvirket av politiske retninger i samfunnet. Rett ut: hvordan vi innrettet vårt samfunn får svært mye å si for din og min helse. Derfor er det så viktig at folk engasjerer seg; stemmer ved valg og også lar seg velge til politiske verv. Politikken vi fører viser seg ugjenkallelig i vår opplevelse av helse.

Nok om det…. hva med deg da (eller meg…) Denne b´n til Fugelli dreier seg altså om alt det biologiske, dvs vår genetiske arv som vi jo ikke kan gjøre så mye med. Det er noen som er heldig og er født med god helse, andre ikke. Medisinen idag har, imidlertid, kommet veldig langt. Vi kan i den ene enden utrette fantastiske ting med ny teknologi,  transplanter inn nye organer, helbrede alvorlig sykdom. I den andre enden kan vi endre kroppen din hvis du ikke er fornøyd med den. Bare legg kroner i kassa så fikser vi i helsevesenet på det meste av utseende ditt du ikke er fornøyd med. Vi kan lett forandre deg…. utvendig… men er det bra for deg innvendig? Har samfunnet godt av at vi bruker høyt utdannet helsepersonell på slik «luksus»? Samtidig dreier b´n seg om hva du kan gjøre sjøl for helsa di. Vi kan gjøre ganske mye med våre biologiske forhold ved å legge til rette for at kroppen skal ha det best mulig. Dette har jeg snakket mye om tidligere. Jeg mener kroppen er lagt for bevegelse derfor trenger vi å bevege oss for at vi skal trives godt… men så enkelt er det ikke. Det kan virke sånn i media for tida.. Den ene treningsguruen, coach eller trener reklamerer at de raskt kan få alle til å bli slankere.. Gid det var så enkelt… alle som har slanket seg med effekt veit hvor vanskelig det er å forbli der nede på ønskevekta…. Det er noe mer en biologi, fysikk eller kroppsfunksjoner som må til for å få/ha god helse… Vi som jobber med mennesker må aldri glemme det.. Javisst veit vi at fysisk aktivitet gir overskudd, virker positivt på det meste og fremmer helsa, men det er mange andre ting som virker inn.

Det er her Per Fugelli kommer med k´n sin… kulturen.. den sosiale sammenhengen vi lever i. Vår historie, holdninger, interesser, sjeleliv og relasjoner til andre mennesker.  Jeg husker en situasjon fra da jeg var turnuslege på et sykehus på Sunnmøre; Vi fikk inn en pasient med hjertflimmer og brystsmerter. Han var i topp fysisk form og trente massevis løping. Til meg som uerfaren turnuslege med litt ekstra tid i mottagelsen fortalte han etterhvert at han egentlig løp i fra alle problemene sine. Samlivet, familielivet og sosialt sleit han skikkelig. Han var i toppform, men hadde elendig sjelstilstand. Ikke fant vi noe på prøvene som passet med hjerteinfarkt eller hjertekrampe…. han ble liggende noen dager for sikkerhets skyld før han dro hjem til løpeturene sine. Kanskje han bare hadde hjertesorg…?

Tenker du sånn noen ganger: At det er kombinasjonen av b + k som gjør at man trives? En ny formel: t= b+k..? Det er nemlig ganske pussig at folk som sitter i rullestol ofte kan mene at de har god helse….! Altså at å venne seg til å ha en funksjonsnedsettelse og dermed finne ut at man kan trives allikevel gir en opplevelse av å ha god helse. Det fine med trivsel (eller tragiske for noen…) er at den ikke kan kjøpes for penger. Trivselen ligger i hva du gjør med deg selv sammen med andre mennesker og du har det godt med deg sjøl og de du lever sammen med…

Kikk på siste setningen en gang til og tenk på deg sjøl nå i påsken (eller rett etter da….). Kombinasjonen av å være litt aktiv innen for din kapasitet (Ja du kan godt presse deg litt da!) med det du kan gjøre for å trives. Det er helsefremmede!

Et annet viktig poeng med k´n til Fugelli er at den peker på hvor viktig vår sosiale sammenheng er for helsa vår. Det er ikke så enkelt at vi bare «må ta ansvar for vår egen helse»! Helsa vår er direkte avhengig av vår oppvekst, kulturen vi har vokst opp i, sosialt miljø osv… Atså har vi andre også et ansvar for de av oss som har dårlig helse.. Du tåler et litt forenklet tanke eksperiment?: Vi har nettopp fått vite av helsedirektør Bjørn Inge Larsen at ved å være aktiv(= gå) i 15 min pr dag vil kunne føre til bedre helse tilsvarende mange milliarder kroner i Norge. Altså hvis alle parkerte litt lenger vekk fra jobb/skole/barnehage (eller lot bilen stå) og gikk de 15 min ville de som trenger det mest få mest effekt av det…!

Det er altså sånn at hvis du også er med på å endre holdningene litt til bilbruk, fysisk aktivitet, røyking, alkoholbruk så virker det også inn på de som trenger det mest..

D´ække så enkelt detta her…..ser du?.. for at vi skal fortsatt ha god helse. Helsefreakene som spretter rundt på treningssentrene er altså ikke svaret på å få bedre helse eller stoppe overvektsepidemien. Det svaret er det du som sitter på med små tilpasninger med fokus på trivsel, bruke de mulighetene som er i din omgangskrets, sosiale sammeheng og din kultur..

Kors jeg mener du leser på dette enda jeg! Som du skjønner er dette ikke bare mine egne tanker, men bygger mest på Per Fugellis meninger. Mine meninger og min fagbakgrunn bygger på holdninger jeg lett kjenner igjen hos Fugelli. Så både du og han får unnskylde dette sammensuriumet…

Som du kanskje veit er jeg glad i musikk med gode tekster=> lyrikk. Anni Lennox er verdensberømt dame med et sterkt sosialt engasjement. Hun synger en sang som heter «Universal Child»:

How many mountains must you face before you learn to climb.

I’m gonna give you what it takes, my universal child.

I’m gonna try to find a way to keep you safe from harm.

I’m gonna be a special place, a shelter from the storm.

And I can see you, your everywhere, your portrait fills the sky.

I’m gonna wrap my arms around you, my universal child.

And when I look into your eyes, so innocent and pure.

I see the shadow of the things that you’ve had to endure.

I see the tracks of every tear that ran ran down your face.

I see the hurt, I see the pain, I see the human race.

I can feel you, your everywhere, shining like the sun.

And I wished to god that kids like you could be like everyone.

How many tumbles must it take before you learn to fly.

I’m going to help you spread your wings, my universal child.

I can feel you everywhere shining like the sun.

And I wished to god that kids like you could be like everyone.

And I wished to god that kids like you could be like everyone.

Er det ikke nydelig. Sunget av Annie Lennox blir det helt flott.. Jeg tenkte at du kunne ta med deg den bekymringen og omsorgen vi trenger gi våre barn… om det er de vi har gitt liv sjøl eller de som bor i andre land og har det mye verre enn oss. Noen av dere som har orket å lese helt ned hit jobber med barn og veit hvor utfordrende det kan være hvor vanskelig det kan være å få det til på en god måte som fører til at barna får en god oppvekst…

For det er det som er så fantastisk og så viktig.. det er jo de som skal bygge vårt land og andre land i neste omgang. Derfor begynner jo alt som skal endres med dem… eller at vi forholder oss slik at de kan klare å endre seg…! Det gjelder overvektsepidemien i vårt superrike samfunn, men like mye i land som har et helt annet styre og stell med fattigdom og uhelse. Det blir faktisk ikke bedre i de landene heller hvis ikke vi kan gi barna bedre oppvekstvilkår….

Jeg må innrømme at jeg tenker mest på vår eget lille land og egen kommune. Hva vi kan gjøre for at barna skal vokse opp bedre rustet til de utfordringene vi står overfor. Kan vi klare å snu overvektsepidemien.. skape tryggere forhold for barn som lider, ta bedre vare på de som trenger det, være tidlig nok ute med å sikre barn som blir truet, skape trygge voksne av barn som starter med dårlig utgangspunkt? Jeg ønsker meg det, jeg…

Jeg tror bare å tenke litt på det er å jobbe i rette retningen… og klarte du å scrolle deg nedover helt hit har du jo allerede tenkt massevis!! God påske!