Artikkel om helse i plan og folkehelsearbeid

Jeg er blitt bedt om å skrive en artikkel om folkehelsearbeid i kommunene og om erfaringen med helse i plan arbeid. Artikkelen er publisert på kommunetorget.no og du kan lese den her.