Miljørettet helseverntilsyn på skole og lunsj

En helt vanlig dag på jobben. Startet med å våkne til klokka en time før tida… Jeg må jo ha vært trøtt i gårkveld da jeg stilte den. Oppdaget det da jeg satt dusjfrisk å spiste… bikkja gikk å la seg igjen så jeg datt ned på sofaen og sov i 45 min til… godt sovehjerte… Etter en varm tekopp på kontoret over avisene sammen med de andre på kontoret kjørte rådgiveren i miljørettet helsevern (= Marianne)  og jeg ut til Vestfossen for å ha tilsyn med kulturskolen som ligger i bygningene ved Vestfossen Arena. Du kan kikke på hjemmesidene til kulturskolen her. Marianne holder på å gå gjennom alle skolene i Nedre Eiker og Øvre Eiker. De skal godkjennes igjen etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Vi har fått brev fra Helsedirektoratet om hvordan vi skal forholde oss til feil, mangler og avvik ved skolene. Alt skal være forskriftsmessig for at skolen skal godkjennes. Det skal ikke gjøres delvis godkjenninger eller midlertidige godkjenninger.  Det betyr jo helt sikkert at det er skoler som ikke vil bli godkjent. Vår store utfordring, som helsedirektoratet ikke skriver om i brevt, er hva vi gjør med skoler som fortsatt drives uten at de er godkjent. Andre bedrifter får krav om retting og deretter sanksjoner som dagbøter eller enkeltmulkt…. Vi regner med at det gjelder skoler også…

Vi fikk en god samtale og gjennomgang av kulturskolen med positive og negative sider. Det blir en utfordring å lage en god rapport som peker på de riktige tingene å gjøre et vedtak. Det er faktisk en utfordring å gjøre vedtak overfor skoler. Det er jo til vår egen arbeidsgiver vi stiler vedtakene og de kan koste ganske mye penger noen ganger. Derfor er det blitt diskutert hos sentrale myndigheter om dette tilsynsansvaret skulle flyttes vekk fra kommuneoverlegene. Det kan jeg godt skjønne…. Vi er jo på en måte inhabile og det riktige ville kanskje vært at det var et autorisert tilsynsfirma som gjorde slike tilsynsgjennomganger.. evt et statlig tilsynsorgan. (Som Helsetilsynet det er overfor helsetjenesten)

Vi dro rett fra kultur og musikk til befaring til et område hvor naboer har klaget på beboere som mater og trekker til seg mange katter. Jeg har vært innom der før og gjort vedtak. Det var ikke populært at jeg dukket opp igjen. Det er ikke lett når de er så glade i katter, syns synd på dem som går ute og virker sultne så de mater dem, med det resultatet at det kommer flere til… selvfølgelig.. Men er det et helseproblem for naboene..? Vanligvis er det ikke så store konsentrasjoner. Plagsomt kanskje, men en helsefare som gjør at vi bør bruke helselovgivningen (Folkehelseloven). Jeg er i tvil, men tror jeg tar en prat med dyrebeskyttelsen allikevel. De hjalp til god sist gang…

Lunsj er en gledelig halvtime midt på dagen… Vi koser oss på avdelingen med mat og kaffe(=> te til meg da..) og går gjennom dagens Quiz. Latter, historier…veldig hyggelig…

Resten av dagen gikk med til å jobbe med samlerapporten for samhandlingsprosjektet.. jeg er godt i gang og ser slutten!