En glad opplevelse av å kunne få være med på noe bra…

Ååå  så trøtt! klokka ringte 05 55 som vanlig men kroppen min var ikke våken før jeg var kommet av toget og fått den første koppen te på kontoret… mulig en dååårlig dag…? Men NEI da! dette ble en «højdare av en dag»!

  • første møte var kl 08 med leder på bygningsavdelingen i Nedre Eiker to av deres saksbehandlere og vår miljørettet helsevern rådgiver. Vi ønsket se på hva de gjør av undersøkelser når vi nå har planlagt å sette igang med godkjenning av skoler og barnehager etter Forskrift om miljørettet helsevern i kommunen. Rektorene har sukket over enda et tilsyn og det skjønte vi når vi hørte om vernerunder, el. tilsyn, arbeidstilsyn, bedriftshelsegjennomsyn, heistilsyn og nå miljørettet helsetilsyn… Så forteller bygningsfolka at de holder på å lage systemer som de gjerne vil ha oss med i. De holder på å gjøre undersøkelser om inneklimaet vi også trenger vite resultatene på! Konklusjonen ble at vi må samkjøre oss, lage felles årshjul og bruke felles systemer hvor vi kunne trekke våre konklusjoner i forhold til hver våre lovhjemler. Så bra.!! Vi ble enige om å arbeide litt sammen for å samkjøre oss… så bra!
  • Rett fra Quizen i lunsjen til første møte i styringsgruppa for et samhandlingsprosjekt innen rus – psykiatri. Pratsomme ledere med mange synspunkter, spennende innspill og en inspirerende diskusjon. Det ble mange korrigeringer i prosjektbeskrivelsen.. Masse forbedringer i et spennende prosjekt hvor begge kommunene kan lage felles retningslinjer å jobbe etter
  • direkte derfra til styringsgruppe for samhandlingsprosjekt mellom Øvre og Nedre Eiker kommuen for å forebygge overvekt hos barn 0-6 år. Prosjektleder la fram et forslag til beskrivelse som fikk det til å hoppe i hjertet på meg. Noe så morsomt når folk har grublet sjøl og sammen med kollegaer for å finne fram til et forslag… Det gav grunnlag for inspirert diskusjon, nye forslag og fine konklusjoner. Er ikke jeg heldig som får være med på sånt!
Nok en dag fyllt av møter, men det er sjelden jeg reiser hjem med så mye morsomme opplevelser og en glad opplevelse av å kunne få være med på noe bra…