Folkehelselov for travle sjefer og gubbebasket

Vi var i rådmannens ledergruppe for å snakke om den nye Folkehelseloven idag… Dvs det var kollega Pål som stod for snakkinga idag, men en forbilledlig kort og konsis powerpointpresentasjon. Sånn skal det være til travle sjefer! Det er en udelt glede å sitte å høre på det jeg alltid sjøl måtte stå å fortelle om og bare komme med kommentarer… eller er jeg aldri så lite sjalu på at han er flink..? Neida.. udelt glede over at vi nå er to som kan dele på og fordele oppdragene!

Folkehelseloven legger ansvar på hele kommunen og alle tjenestene i arbeidet med å bedre folkehelsa. Folkehelsearbeidet skal skje på alle nivåer i kommunen ikke bare hos kommuneoverlegene og frisklivssentralen. Vi skal nok få mye å jobbe med overfor alle tjenestene, men det er morsomt å stå foran en jobb med å bygge opp oversikter og lage planer for vårt folkehelsearbeid. Vi har bestemt at vi skal lage en Folkehelseplan som noen kommuner har laget. En kommunedelplan for vi innarbeider allerede begrepet og holdningene i kommunens planstrategi og så rulleringen av kommuneplan. Vi er heldig i våre kommuner for lederne er både vant til å tenke på folkehelsa og ivrige i å følge det arbeidet vi legger opp til. I begge kommuner blir kommuneoverlegen også folkehelsekoordinator, og hvordan jeg skal fylle den rollen sammen med kollega Pål har vi ikke avklart enda. Det skjer nemlig mye både i forhold til nye forskrifter til loven og sentralt arbeid med å legge til rette med oversiktsdata over helsa til folk i hver enkelt kommune.

Vi har ikke kapasitet til å starte opp med det arbeidet for å andre halvår fordi

Nå har vi satt i gang arbeidet med å utrede legevaktstilbudet til innbyggerne framover. Aller først en sak til politisk diskusjon for å høre hva politikerne tenker og mener. Med den nye diskusjonen om hvor nytt sjukehus skal ligge gjør det vanskelig…skjønt det blir så lenge til det står ferdig at vi må få til en løsning for framtidig legevakt uansett..Spennende arbeid… vil vi forstatt ha egen legevakt sjøl om det kommer til å koste eller kan få til et godt samarbeid med nabokommuner?  Pål hadde klart å få til et møte med forskningsleder for nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin idag og hadde en fin diskusjon med han. Tøft at han fikk det til og veldig hyggelig at vi kan få innspill i oppstarten av vår utredning!

Vi er veldig opptatt av kvalitetssikring og avviksmeldinger for tida. i begge kommuner jobbes det med å etablere gode rutiner og meldesystemer som også kan gå til samarbeidspartene som nabokommuner og sjukehus. Vi følger det tett for dette er helt klart noe vi kommuneoverleger må jobbe med også! Det er kjempespennende å jobbe sammen med spesialrådgivere som har dette som eget fagfelt..

En telefonsamtale med en pasient som ikke var enig med sin fastlege om medisinbruk. Jeg går aldri inn og overprøver fastlegens vurderinger i slike saker, men tilbyr kontakt der hvor det kan virke som om det er kommunikasjonsproblemer og jeg informerer alltid om klageadgangen og at de kan få hjelp fra pasient og brukerombudet…før jeg fikk en telefon fra kollega i en annen kommune om organisering av legevakt. Hyggelig å høre hvordan andre ser det og gjør ting…. så tilsist en telefon fra assisterende fylkeslege om å kombinere neste kommunelegeforum med et møte med dem. Det er veldig fint at vi har et godt samarbeid med fylkesmannens helseavdeling… og at vi kan skille rollene mellom tilsynsmyndighetrollen og faglig rådgivning og informasjon.

så.. middagen er fortært, bikkja lufta og nå står kveldens folkehelsetiltak for døra. Gubbebasket i en time. Morsomt, slitsomt og sosialt…som et kinderegg!