Kjempespennende og frustrerende

Møter, møter og mer møter. Kjempespennende og frustrerende. To følelser som følger hverandre for tida… Som kommuneoverlege i to kommuner hvor ansatte og befolkning har erfart at kommuneoverlegen er tilgjengelig og deltar blir det travelt. Det er fantastisk morro å få være med i planlegging, organisering, møter og bistå i arbeidet som blir gjort i kommunene. Jeg må ærlig innrømme at motivasjonen og gleden over å være etterspurt gjør at jeg sier ja til litt mer enn det jeg egentlig har kapasitet til….. det gjør jobben så spennende og utfordrende! Det går som oftest ut over tida til å sitte stille foran pc´n på kontoret å saksbehandle de saken som kommer inn…. for den strømmen av oppgaver stopper selvfølgelig ikke hverken som epost, vanlig post eller telefoner.

  • Myldringsmøte rundt et nytt prosjekt helsestasjonene, fysioterapitjenestene og barnehagetjenestene i begge kommunene samarbeider om var bare sååå inspirerende å være med på. Gøy!
  • Akkurat som vårt interne møte hvor vi planlegger prosessen om utredning av Øvre Eikers legevaktsordning videre. Spennende! …og utfordrende for det er mange usikre faktorer rundt legevakta.. fra plassering av framtidig sykehus til hvor mange fastleger som vil ha vaktplikt framover..
  • Møte med rektorer og barnehagestyrere i Nedre Eiker i forbindelse med at vi skal begynne å gå gjennom skoler og barnehager for godkjenning i forhold til Miljørettet helsevern. Vår nye rådgiver innen miljørettet helsevern har laget sin årsplan hvor det er planlagt å  gå gjennom alle skolene i begge kommunene i år. Ække det flott´a! Det gleder jeg meg til.
  • For ikke å snakke om møte med tjenesteledere i helse og omsorg i Nedre eiker hvor jeg informerte om samhandlingsreformen og de nye avtalene om utskrivningsklare pasienter. Våkne folk med kritisk blikk som raskt så de utfordringene vi står overfor. Utfordrende!
  • Uka startet med at turnuslegen gikk sammen med meg en dag for å få vite litt om hvordan kommuneoverlegen jobber.
  • Vi var bla i møte med sykehjemslegene i Øvre Eiker for å diskutere deres arbeidssituasjon. spesielt i forhold til utfordringene samhandlingsreformen gir dem med flere arbeidsoppgaver  og bruk av journalsystemene, avvikling av ferie og sånt.
  • Idag var det heldagsmøte med politikerne som har med helse og omsorg hvor jeg bla snakket om kommunelegefunksjonen.Den kan du se her: Kommunelegefunksjonen-2012-01feb (bare bruk det du kan bruke hvis du er interessert!)
Kjempespennende synes jeg… men ikke mye luft og tid til å gjøre saksbehandling… frustrerende for ting ligger og venter… Kanskje denne uka blir bedre?