Kommuneoverlege! Det er nå vi må være mer enn en tittel!

Jeg er litt treig og litt forvirret så jeg har lenge kalt meg kommunelege sjøl om vi har fått en overenskomst som sier at jeg er kommuneoverlege. SÅ nå har jeg fått et nyttårsforsett! i 2012 vil jeg også være kommuneoverlege, sjøl om Folkehelseloven og Helse- og Omsorgsloven kaller oss «kommuneleger» så sier særavtalen SFS 2305 i §13.1: Kommunens medisinsk-faglige rådgiver benevnes kommuneoverlege. Ok det er meg…

2012 blir et viktig år for kommuneoverlegene! Ny fastlegeforskrift sammen med Samhandlingsreformen med de to nye lovene Folkehelseloven og Helse- og Omsorgsloven blir viktige og det skal gjennomføres mye arbeid både innad i kommunen, mellom kommuner og i samarbeid med sjukehusene (= helseforetakene). Over hele landet skal det samme gjøres i hver eneste kommune. Og hver eneste kommune skal ha en kommuneoverlege. Jeg håper dere kolleger tar dette på alvor, tilbyr dere så godt dere kan til kommunens administrasjon, selger det dere er gode på, nemlig: kunnskap om fastlegeordningen og hver enkelt fastlege, kommunale tjenester, regelverket og organisasjon. Få har så gode forutsetninger for å kunne stå midt oppi samhandlingen mellom tjenester og tjenestenivåer! Få kan bidra bedre til at fastlegeforskriften gjennomføres på en fornuftig måte!

Nå i inngangen til det nye året er jeg kjempespent på hvordan vi skal synes, bli kjent, virke positivt inn i vår kommune og utad så andre også ser at kommuneoverelegen ikke bare er en flott tittel men også effektiv og god faglig hjelp. I «mine» kommuner føler jeg veldig sterkt at vi blir oppfattet som en ressurs i dette arbeidet. Tenk om andre kommuner kunne bruke vårt eksempel, hvordan kommuneledelsen bruker vår kompetanse og hvordan vi samarbeider praktisk.. I Buskerud har vi allerede et godt kommuneoverlegenettverk som samarbeider og støtter hverandre i alt fra enkeltsaker til prinsippdiskusjoner.. Jeg ønsker meg slike nettverk bundet sammen i hele Norge med en nasjonal samling hvert år!