Bli kommunelege! Bruk kommunelegen!

Ikke helt til å forundre noen at jeg, som er heltids kommunelege, skriver et blogginnlegg for kommunelegen….!!? Men vi er faktisk inne i ei tid hvor det skjer mye positivt rundt kommunelegefunksjonen. Det er ei tid hvor flere bør passe sin besøkelsestid fokusere på hva man kan få ut av kommunelegefunksjonen!

Staten har vist at man vil satse på denne fagfunksjonen ved å lage to nye lover som begge peker på og lovfester kommunelegens funksjon: Folkehelseloven i forhold til forebyggende helsearbeid – folkehelsearbeid og Helse og Omsorgsloven for å bidra i forhold til de tjenestene som yter helse og sosialhjelp i kommunene.

Vi opplever også at staten på flere områder viser at de vil bidra til den faglige utviklingen av samfunnsmedisinere og dermed også kommunelegene: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og flere fylkesmenn er godkjent som utdanningsinstitusjoner for samfunnsmedisinere. Det betyr at det har egne veilednings og utdanningsløp for sine legeansatte!

Legeforeningen ved Norsk Samfunnsmedisinsk foreningn (NORSAM) har laget kurspakker til den teoretiske utdanningen og Legeforeningen administrerer veiledningsgrupper hvor vi har over 120 leger i utdanning til samfunnsmedisin…. Er´e ikke tøft! Her vil kommuner og andre områder i samfunnet finne spesialkompetanse som kan bidra i samfunnsutviklingen fra kommuner til sykehus/helseforetak og sentrale statlige institusjoner.

Jeg ser rundt meg i Buskerud at flere kommuner øker stillinger til kommunelegene og ansetter engasjerte samfunnsmedisinere
og
Det er mange kolleger som ønsker utdanne seg innen dette fagfelt. Så mange at vi har ventelister for å få alle gjennom…

Kommunene trenger kommunelegene i utviklingen av Samhandlingsreformen…. både i internt planarbeid, utvikling av tjenestene, men ikke minst i samarbeidet overfor sykehusene. Vi trenger fagfolk som kan holde tunga rett i munnen og styrke de kommunale tjenestenes krav og forventninger til sykehusene når de nå både skal kutte i budsjettene OG utvikle seg i samhandlingsreformen..

Jeg har flydd…og flyr..som et pisket skinn for å være med i denne helse»stormen» (les reformen). Jeg føler sterkt at jeg har en fagbakgrunn som passer til dette arbeidet. I «mine» kommune opplever jeg gehør og positive tilbakemeldinger på at jeg ønsker å bidra i dette arbeidet. Det er jo gøy! og veldig meningsfylt hvis bidraget gjør at vi får til praktiske gjennomførbare tiltakt og utvikling av tjenestene..

Vi ute i kommunene skal få denne reformen til å fungere. Vi er nødt…. om vi får penger eller ikke. Frustrasjonen over at staten gir oss masse penger bare for å be oss betale alt tilbake (Du leste riktig i Eiker kommunene har vi fått vite at vi får tilsammen 43 millioner hvor av 41 skal betales tilbake i månedlige beløp) møtes av en iver etter å være med i samhandlingsprosjekt for å utvikle nye tjenester… Jeg møter kommunelegekolleger rundt meg som alle er med på å jobbe med slike oppgaver, flere og flere har fulle eller store stillingsbrøker og får virkelig til noe..!

Tenk om Hole kommune og Ringerike kommune ikke hadde hatt to kommuneleger med erfaring og faglig kompetanse til å være med å lede aksjonen etter Utøyaugjerningen…? De viste sjeldent solid faglig arbeid i alt fra å rekvirere et svært konferansehotell til å jobbe med ansatte som jobbet ute med de skadede ungdommene.. Og landet over har kommuneleger jobbet med de berørte og bidratt til at hver kommunes helsetjenester har fulgt opp. Jeg er stolt av å høre til ei sånn faggruppe…!!

Når vi nå har fått et lovverk som understreker at hver kommune skal ha en kommunelege er jeg veldig opptatt av at kommunene faktisk sørger for å ansette kommuneleger i stillinger som gjør at de kan utrette noe for kommunene. Det er stor forskjell i hva du kan gjøre og bidra med i en liten 20% stilling mot en full stilling! Og kommunene får så mye mer igjen….

Når vi nå har fått dette lovverket bør mange flere leger, spesielt de unge, se på de stillingene som lyses ut. Vi holder på å bygge opp et unikt nettverk av kommuneleger landet over som vil ha mye å si for utviklingen av helsetjenestene i Norge. Dette er spennende og her er arbeid for mange, mange flere enn vi er idag…. og i større stillinger! Kreative ideer, muligheter som må prøves og forslag som må gjennomføres, forhandlinger som må forhandles og samarbeid som må utføres. Det er bare å hive seg frampå!

I går var jeg i møte med planavdelingen i Nedre Eiker som jobber med planstrategi for kommuneplanen (veit du ikke hva det er så er du i godt selskap!) Vi to kommunelegene ble hjertlig ønsket velkommen til å jobbe sammen med dem og sammen med representanten fra helse og omsorg. Vi to eikerkommunelegene avklarte oss i mellom at det var gammeldoktor´n som skulle jobbe med planarbeidet…. og jeg gleder meg! Grunn god nok til å få en hyggelig arbeidsdag og et glad blogginnlegg!