Samhandlingsreforme og fantastisk forskjellige hverdager

Vi er blitt et team….. to kommuneleger, en miljørettet helsevernrådgiver og en kontorfullmektig. Vi får bygget om lokalene våre og etter bare noen få uker kan jeg merke effekten….

Det skal nok litt tid enda før andre merker det…? Eller ikke, for vi har økt både handlingskraft og kapasitet allerede. Sjøl om vi ikke har flyttet inn i de ombygde kontorene så er retningen og iveren etter å løse oppgavene og gå løs på utfordringene stor.

Vi har hatt oppstartsmøte i samhandlingsprosjektene denne uka. Du kan se hva det dreier seg om her. Det ble gjort en kjempejobb i våres av ansatte, brukere og tillitsvalgte med å finne ut av hvilke prosjekter Nedre Eiker og Øvre Eiker skulle satse på i samhandlingsreformen videre. Vi var fornøyd med resultatet, men styringsgruppa fikk en tøff jobb med å velge ut 4 områder vi skal jobbe med i vinter. De valgte: 

  1. Akuttplasser
  2. Lindrende behandling
  3. Rehabilitering
  4. Ambulant team
Du finner beskrivelse/mandat og hvordan de skal jobbe på prosjektsidene. Det er en imponerende motivasjon for å gå løs på oppgavene og jeg gleder meg til å se resultatene.. Dette er fremdeles en del av hovedprosjektet «Samhandlingsreformen i Drammensregionen 2012»  og vi holder tett kontakt med hovedprosjektet og andre samhandlingsprosjekt i kommunene. Vi er så heldig at vi har fått med en representant fra sykehuset i arbeidsgruppene noe som selvsagt hever kvaliteten i arbeidet!
Paralellt jobber vi med flere tunge saker innen psykiatri og jeg merker hvor veldig mye enklere det blir når vi er to… Vi følger opp hver våre saker, gjør vedtak om tvungen legeundersøkelse og følger opp overfor fastlege og spesialist.
og en ny kattesak…. dvs kattesaker er egentlig ikke noe for oss kommunelegene. Vi er ganske så tydelige på at vi skal vurdere det som et klart helseproblem for innbyggerne for at vi skal gjøre tilak.. og det skal mye til. Jeg har skrevet litt om dette på nettsidene i Øvre Eiker. Se det her. 
…også var det sånn igjen, da. I travelheten og gleden over å få to nye kolleger glemte jeg å kalle inn til Allmennlegeutvalgsmøtet i Nedre Eiker! Det var bare å bøye hue, beklage og be om ny dato.. Så nå er innkallingen sendt ut med epost, sakslista kommer seinere… Men i Øvre Eiker hadde vi Allmennlegeutvalgsmøte (Der kaller vi det Legeråd) på tirsdag. En laaang dag hvor vi startet med kurs i avensert Hjerte og Lungeredning for fastlegene =>legerådsmøte=> samarbeidsmøte med fysioterapeutene. 4 stive timer, men vi holdt ut med kaffe og rundtstykker..
Vi planlegger et prosjekt for forebyggelse av overvekt hos barn 0-4 år. Har fått penger til det av Helsedirektoratet og har store ambisjoner om å få til noe nytt som kan binde sammen tiltakene våre til aldersgruppa 0-16 år. Vi har allerede et godt tilbud til barn 8-13, jobber med 13-16 i samarbeid mellom helsestasjonene og fysioterapitjenesten i de to kommunene, og Aktiv Eiker. Tøøøft… jeg trur vi får det til!
Og idag var jeg i eldrerådet og fortalte om samhandlingsreformen og hvor langt vi er kommet i Nedre Eiker. Det var hyggelig, med mange veldig relevante spørsmål.. Eldrerådet i Øvre Eiker står for tur i morra.. godt vi er to som kan dele på!
Samtidig har vi engasjert oss både i elektronisk kommunikasjon på legevakta og i Omsorg denne uka… nå må vi få legevakta i Øvre Eiker opp å gå med å sende epikriser til fastlegene elektronisk!
Se det ja… det var jo et tradisjonelt blogginnlegg om hverdagen… jeg synes det er fantastisk at hverdagene kan være så forskjellige….?