Rettferdig oppfølging av ALLE kriserammede

Jeg kunne ønske de sentrale helsemyndighetene fortalte oss ute i kommunene hvordan vi skulle følge opp mennesker som har opplevd svært sterke og belastende opplevelser og personlige katastrofer og ikke bare fortalt oss hvordan og når vi skal følge opp berørte etter Utøya-ugjerningene….. Nå siste dagene har vi begravet en ung mann som mistet livet i en trafikkulykke i vårt lokalsamfunn. En katastrofe for familien, venner og de som stod han nærmest. Skal ikke de få samme oppfølging? Skal det ikke være like lett for dem å få time hos psykiater? Skal ikke de få egen kontaktperson i kommunen eller komme foran i køen i Nav? Vi mener vi gir et godt tilbud, kriseteamet er inne, vi følger dem i den akutte fasen, trekker inn fastlegen og følger dem i en periode før vi overlater dem til seg selv og sin familie og venner for å bearbeide sorgen. Vi legger igjen beskjed om at de kan ta kontakt hvis de sliter ekstra mye med sin sorg… Men..Vi har ingen fylkesmann som tar kontakt med oss for å be oss følge opp eller helsedirektorat som forteller oss hva vi bør gjøre med våre innbyggere som opplever katastrofe i familien…

Rådene og de sterke anbefalingene (Vi er blitt direkte kontaktet hvis de mener vi ikke har fulgt dem…) gjelder jo egentlig alle med fare for sterke ettervirkninger etter personlige katastrofer… kan man ikke bare si at det gjelder alle som er i en slik situasjon da…. ikke bare de fra Utøya? Jeg mener vi gjør en hederlig jobb for å hjelpe de som har de sterkeste opplevelsen fra Utøya, selv om vi ikke alltid klarer å innfri de ønskene de har når de går ut over hva vi har ressurser til i kommunen…. Det er klart vi skal gjøre så godt vi kan….og det gjør vi overfor andre som opplever slikt også…