Sjukehusstrategi..kjedelig men innmari viktig!

Slutt på arbeidsdager denne uka! Ikke flere igjen…. det passer jo slett ikke med at det ligger masse både på skrivebordet og på pc´n? Egentlig og på ornt´li er jeg neimen ikke sikker på om de to noen ganger vil møtes: nok arbeidstid med passelig arbeidsmengde.. Jeg håper jo at det nærmer seg når vi nå er blitt to. og «Nr to» (= «guttungen» men da blei jeg «Gammæl´n» så han heter Pål, så bare venn deg til det.. Pål= den andre kommunelegen) skal ha kreditt for at han har tatt seg fort inn i jobben. Så det blir nok så bra atte…men altså.. ikke flere dager igjen denne uka og egentlig har jeg lånt litt av neste uke også.

Har skrevet høringsuttalelse på Strategiplanforslaget til Vestre Viken HF.. Bare gjesp du, men det gjør du ikke hvis du bor på Kongsberg eller I Bærum for der protesterer de mot endringene som planlegges. «Fare for å legge ned sykehuset»  høres fra mange. Jeg har fulgt utviklingen på sjukehusene siste 20 åra og er det noe jeg er helt sikker på er det at de trenger å gjøre store endringer i driften for å gjøre den mer effektiv, med høyere kvalitet og sikring av tilbudene til pasienten. Når innbyggerne bare ønsker å beholde et sjukehus slik det har vært de siste 60 åra er jeg ikke enig. Sjukehusene i Vestre Viken HF trengs å effektiviseres, endres og tilpasses det som er de viktigste behovene blant befolkningen. Den nye strategiplanen beveger seg litt i det jeg mener er riktig retning. Vi har små avstander i nedre del av Buskerud, det er rimelig å samle de mest spesialiserte tjenestene i Drammen og utvikle poliklinikk for alle spesialitetene, medisinsk avdeling, geriatri, ambulansetjenestene, og samarbeid med kommunale helsetjenester. Tenk om vi kunne være sikre på at videre utvikling av sykehuset bare gikk i retning av å effektivisere og bedre pasientbehandlingen! Jeg håper det kan bli et resultat av Strategiplanen… (ooohh jeg tar lett av når jeg kommer inn på dette…engasjert!) jeg skreiv altså et forslag til høringsuttalelse som skal legges fram til politikerne. Vi er jo heldige i Øvre og Nedre Eiker som har så kort vei til begge sjukehusene!

Uka blir ekstra kort når jeg har to heldagsmøter. Torsdag var det workshop rundt samhandlingsreformen og bla ble definisjoner diskutert. Gruppearbeid med inspirasjon. Vi klarte å tydeliggjøre:

  • observasjonssenger på legevakta: som senger hvor legevaktslegen kan observere en pasient noen få timer for å avgjøre om han/hun skal hjem igjen, inn på sjukehuset eller til akuttplass på sjukehjemmet
  • Akuttplass på sjukehjemmet: er sjukehjemsplasser hvor fastlege, legevakt (og noen fler) kan legge inn akutt på plasser med bedre bemanning, sjukepleierkompetanse og legetilgang enn andre sjukehjemsplasser… korttidsplasser – noen få dager. sjukehuset kan ikke legge inn til disse plassene.
  • Forsterkede sjukehjemsplasser med bedre kapasitet og sjukepleierkompetanse for å ta imot utskrivningsklare pasienter
  • Observasjonsplasser på sjukehuset som er deres måte å få tid til å utrede og vurdere hvor en pasient skal plasseres inne på sjukehuset eller sendes hjem igjen.
Det er ikke vanskelig å skjønne at folk blir forvirret….?
Og idag avsluttet jeg denne uka i heldagsmøte på Gardemoen i Spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin. Dette er verv i Legeforeningen hvor vi nå skal gjøre arbeid for Helsedirektoratet i godkjenningen av de som søker på å bli spesialister. Innmari koselig og faglig utviklende skal jeg si deg!
På toget hjem fikk jeg hørt god musikk, tatt noen telefoner og skrevet tre jobbbrev! takk og pris for Maculfen (Jeg har en bærbar Mac ikke en pc) Rett hjem til hælja!