Samhandlingspengebruk

Ikke(!!) bruk pengene dere får i Samhandlingsreformen for å dekke 20% av medisinsk behandling på sykehusene, men vent ut 2012 og se hvor mye dere blir avkrevd fra Helsedirektoratet.. Rådet kom i møte hos fylkesmannen med kommunelegene i Buskerud. Det glippet litt oppi hue for jeg hadde slett ikke fått med meg det… sjøl om jeg har vært tydelig på at vi skal avvente å være sikre på de tiltakene vi skal sette i gang. Det er jo klart at vi må være sikre på at vi har tiltak som forebygger behandling på sykehuset som vi skal være med på å betale 20% av . Vi må liksom få erfare hva som er bånnlinja og om overføringene vi får dekker sjukehusbehandlinga først…. så kan vi sette inn effektive tiltak å se om utbetalingene til sjukehusene blir mindre….(??)

Men vi har fått penger til å begynne planlegging og etablering av akuttplasser. Ikke mye penger i første omgang, men tiltaket må ikke være ferdig før i 2016 så også her er det lurt å skynde seg langsomt…. eller være grundig i arbeidet vi må gjøre..

Og så har vi fått noe penger til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Men det er for småpenger å regne… men det er det vi har fått som vi må bruke til å forberede oss.. og begge kommunene jeg jobber i er allerede i gang med å forberede dette på sjukehjemmene. Vi har understreket at vi ønsker å jobbe med de tjenestene og bygningene vi har og ikke lage noe stort og nytt «Lokalmedisinsk senter» , men vi planlegger både nybygg, økt drift og kompetanseløst på litt sikt… I begge kommuner anser vi sjukehjemslegefunksjonen som viktig som grunnlag for nye funksjoner og kompetanseløft blant de andre faggruppene…

Alt dette var vi innom på dialogkonferansen til fylkesmannen i Buskerud idag. Dialog mellom kommunelegene og helseavdelingen (= fylkeslegen) hos fylkesmannen. De samme som møter i kommunelegeforum som du har lest om før. Spennende, morsomt og lærerikt!

Jeg må passe meg for å bruke ordet «morsomt» mer her i bloggen. Nå har avisene tatt fatt i det to ganger og du kan jo få inntrykk av at det bare er morro å være kommunelege….(!!? og det er det jo…) Jeg er heldig som har fått en kollega å jobbe sammen med. Vi har måtte håndtere telefoner både fra lensmannen, psykisk helsetjeneste og fastlege mens vi har vært i dialogmøtet. Godt å kunne fordele oppgavene… som ofte kan være ganske tunge og vanskelige..

Dagen avsluttet med møte på legevakta i Drammen. Gjennomgang av budsjett og det langt mer spennende planarbeidet for en ny generasjon interkommunal legevakt i nytt bygg. For oss i Nedre Eiker vil det ivhertfall bli bra med kortere avstand og myyye bedre parkeringsforhold.. for ikke å snakke om behandlingsrom, venterom osv… Erfaringene både på legevakta og oss i kommunen er positive. Ingen skriftlige klager og kun enkelte klager på lang ventetid. At de har startet opp med bemannet legebil til sjukebesøk er en suksess både fra brukere og ansatte!