Ooo irritasjon….

Oppfølging etter Utøya og oppfølging av planene for psykisk helsetjenestem, rusomsorg og vold i nære relasjoner kan egentlig kort beskrive dagen…..men egentlig har jeg lyst til å ergre meg litt idag…. Vi hadde møte i Kriseteamet idag og gikk gjennom sommerens aktiviteter. Desverre var det ikke de berørte etter Utøya ugjerningene som hadde trengt hjelp… Egentlig mener vi at vi har gjort en bra jobb… nei det er ikke helt riktig. Vi har gjort en innmari bra jobb, synes jeg. Ikke bare Kriseteamet, men mange andre som hjalp til mens det stod på som verst. Vi var også ganske så tilfreds med at vi har avsluttet kriseteamets arbeid og overlatt oppfølgingen til de vanlige instansene i kommunen. For de meste er det fastlegene som har ansvaret for å følge opp de berørte videre. Jeg passer på å minne alle som står som kontaktpersoner om at det skal tas kontakt med de berørte etter 6 uker, 3 mnd og 1 år etter hendelsen for å sjekke hvordan det står til. Fastlegene har tatt sitt ansvar og sett det som naturlig at de skal følge opp pasienter de har på lista si som er rammet av denne forferdelige ugjerningen.

Idag fikk vi brev fra Helsedirektoratet om at de som ikke hadde vært på Utøya i første omgang kan komme ut dit 1 oktober, en lørdag. Det var mange gode tilbakemeldinger etter første omgang. En svært godt gjennomført arrangement som var viktig for de som var der. Denne gangen blir også kommunene bedt om å stille med kontaktpersonene til de berørte hvis det er ønskelig. Da blir det straks litt annerledes hvis det er fastlegen som er kontaktperson fordi denne jo ikke er kommunalt ansatt, men privatpraktiserende…. Det er selvfølgelig kommunene som må dekke dette uten at dette er avklart eller hva det skal koste. Det er klart at vi skal ordne det for de berørte som ønsker dra til Utøya og ønsker få med seg en kontaktperson. Kanskje vi må betale en fastlege eller bruke en annen ansatt som kjenner den det gjelder. Det irriterer meg bare at anbefalingene fra sentrale myndigheter igjen er lite tilpasset virkeligheten ute i kommunene. Fastlegene ble anbefalt som kontaktpersoner for de berørte uten at det var avklart at fastlegene faktisk skal ha betalt for konsultasjonene, mens kommunale ansatte ikke trenger det…og igjen skal altså kontaktpersoner som er fastleger bli med berørte som ønsker det uten at betalingen er avklart på forhånd… ikke bra… sjøl om den fastlegen som skulle bli med fra våre kommuner ihvertfall skal få dekket sitt fra kommunen.

Edder og galle! Jeg har jo egentlig ikke vært så gretten idag….? men det ville liksom ut..